Institutional Repository

El vidre a Mallorca entre els segles XIV i XVIII

Show simple item record

dc.contributor Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
dc.contributor Cantarellas Camps, Catalina
dc.creator Capellà Galmés, Miquel Àngel
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2011-04-12T18:53:43Z
dc.date.accessioned 2016-04-11T11:31:18Z
dc.date.available 2010-01-19
dc.date.available 2016-04-11T11:31:18Z
dc.date.issued 2009-04-28
dc.date.submitted 2010-01-19
dc.identifier 9788469326473
dc.identifier.uri http://www.tdx.cat/TDX-0119110-111630
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10803/9408
dc.description.abstract [cat] La Història del vidre a Mallorca entre els segles XIV i XVIII està determinada per la forta influència exercida per la vidrieria catalana i la veneciana. El marc cronològic ampli té la finalitat de precisar les continuïtats i canvis que es produeixen en l'artesanat. En aquest sentit, s'ha de destacar com un factor fonamental la presència de vidriers procedents d'Itàlia, que situen l'illa de ple en les dinàmiques que caracteritzen l'art del vidre. Per a cada època s'han situat els principals obradors, les famílies de vidriers i els sistemes de treball desenvolupats. En relació als objectes catalogats, hem constatat l'arribada d'importacions islàmiques, catalanes i venecianes. Les tipologies s'han elaborat amb les peces arqueològiques, les citacions d'inventaris de cada període i la iconografia. La investigació es tanca amb un panorama general corresponent a inicis del segle XVIII, moment d'irrupció de noves modes procedents de Bohèmia i Alemanya, que canviaran l'art del vidre a Europa. cat
dc.description.abstract [spa] La Historia del vidrio en Mallorca entre los siglos XIV y XVIII está determinada por la importante influencia ejercida por la vidriería catalana y la veneciana. El marco cronológico amplio tiene la finalidad de precisar las continuidades y los cambios producidos en el artesanado. En este sentido, tiene que destacarse como factor fundamental la presencia de vidrieros procedentes de Italia, que sitúan la isla en las dinámicas que caracterizan el arte del vidrio en otros territorios europeos. Para cada época se han situado los principales talleres, las familias de vidrieros y los sistemas de trabajo desarrollados. En relación a los objetos catalogados, hemos constatado la llegada de importaciones islámicas, catalanas y venecianas. Las tipologías se han elaborado con las piezas arqueológicas, las citaciones de inventarios de cada período y la iconografía. La investigación se cierra con un panorama general correspondiente a inicios del siglo XVIII, momento de irrupción de nuevas modas procedentes de Bohemia y Alemania, que cambiaran el arte del vidrio en Europa. spa
dc.description.abstract [eng] The history of glass in Majorca between the 14th and 18th centuries has been determined by the strong influences exerted by the catalan and venetian glassworks. The wide chronologic framework responds to the intention of specifying the continuities and changes undergone in the craftsmanship. In this sense, it must be highlighted as a fundamental fact the presence of glassmakers coming from Italy, which place the island in the midst of the dynamics characterizing the art of glassmaking. The main glassmakers, families and the working systems developed, have been placed in each period. As for the catalogued pieces, the coming of Islamic, catalan and venetian importations have been stated. Typologies have been stated with archeological pieces, inventory citations for each period and the iconography. The research concludes with a general overview corresponding to the early 18th century, the moment of the arrival of new modes coming from Bohemia and Germany, which would change the art of glass in Europe. eng
dc.format.medium application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all right reserved
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject Majorca
dc.subject history of glass
dc.subject decorative arts
dc.subject vidrio catalán
dc.subject vidrio veneciano
dc.subject tipología
dc.subject técnicas de elaboración
dc.subject ciclo productivo
dc.subject Mallorca
dc.subject Historia del vidrio
dc.subject Artes decorativas
dc.subject vidre català
dc.subject vidre venecià
dc.subject tipologia
dc.subject tècniques d'elaboració
dc.subject cicle productiu
dc.subject Mallorca
dc.subject Història del vidre
dc.subject Arts decoratives
dc.subject productive cycle
dc.subject production techniques
dc.subject typology
dc.subject venetian glass
dc.subject catalan glass
dc.title El vidre a Mallorca entre els segles XIV i XVIII
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

Files Size Format View
tmcg1de2.pdf 15.62Mb application/pdf Staff login
tmcg2de2.pdf 8.066Mb application/pdf Staff login

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics