Institutional Repository

Conviure amb els disruptors endocrins. Mecanismes d'acció i efectes tòxics

Show simple item record

dc.contributor Gianotti Bauzá, Magdalena
dc.contributor.author Capó Garcia, Roser
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-21T11:42:43Z
dc.date.available 2018-05-21T11:42:43Z
dc.date.issued 2018-05-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145973
dc.description.abstract [cat] Els disruptors endocrins són substàncies exògenes, naturals o sintètiques, que provoquen efectes secundaris desfavorables per a la salut dels organismes i la seva descendència, com a conseqüència de canvis en la funció endocrina. Els éssers humans hi estan exposats freqüentment, a diari, per la qual cosa als darrers anys ha crescut l’interès per conèixer com actuen exactament i quins son els principals efectes tòxics que produeixen. Els estudis per investigar-ho, majoritàriament s’han dut a terme amb models animals d’experimentació o amb cultius cel·lulars, observant-se que podrien actuar mimetitzant o antagonitzant l’acció hormonal, o modulant els nivells de les hormones i dels seus receptors, tot i que la seqüencia concreta dels processos que intervenen en el mecanisme encara no es coneix del tot. S’ha vist que l’exposició al disruptor endocrí BPA podria estar relacionada amb el desenvolupament de diabetis mellitus tipus 2, càncer de mama, disfunció mitocondrial i hepatoxicitat; la vinclozolina podria associar-se principalment amb la infertilitat masculina; el PBDE amb alteracions del metabolisme lipídic i de les TH; i el TCDD amb l’estrès oxidatiu i alteracions en l’expressió del receptor de la progesterona i del AhR. En conclusió, la gran majoria dels disruptors endocrins juguen un paper important en el desenvolupament de diverses patologies, per la qual cosa és interessant conèixer més sobre aquest tema per tal de poder evitar greus efectes sobre la salut. ca
dc.description.abstract [eng] Endocrine disruptors are exogenous, natural or synthetic substances, which cause secondary effects to organisms’ and their offspring’s health, as a result of changes in endocrine function. Humans are exposed frequently, every day, so in recent years the interest to know exactly how endocrine disruptors act and which are the main toxic effects produced by them has increased. Studies to investigate, mostly have been carried out with experimental animal models or cell cultures, observing that endocrine disruptors could act mimicking or antagonizing hormonal action, or modulating the levels of hormones and their receptors, although the specific sequence of processes involved in the mechanism is not known. Exposure to endocrine disruptor BPA could be related with the development of type II diabetes, breast cancer, mitochondrial dysfunction and hepatotoxicity; vinclozolin could be associated with male infertility; PBDE with alterations of lipid metabolism and TH; and TCDD with oxidative stress and alterations in the expression of the progesterone receptor and AhR. In conclusion, the majority of endocrine disruptors play an important role in the development of various diseases, so it is interesting to know more about this issue in order to avoid serious health effects. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject.other Disruptors endocrins ca
dc.subject.other Mecanisme d’acció ca
dc.subject.other Efectes tòxics ca
dc.subject.other Apoptosi ca
dc.subject.other Estrès oxidatiu ca
dc.title Conviure amb els disruptors endocrins. Mecanismes d'acció i efectes tòxics ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics