Institutional Repository

Influència de les emocions en l'ensenyament de la Biologia i Geologia

Show simple item record

dc.contributor Catany Escandell, Miquel
dc.contributor.author Homar Bonet, Juana María
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-18T08:29:05Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147101
dc.description.abstract [cat] El Treball de Fi de Màster que s’exposa a continuació és el resultat de la investigació sobre la influència de les emocions en l’ensenyament. El tema principal del treball és establir les relacions existents entre les emocions de l’alumnat i el seu procés d’aprenentatge, és a dir, com aquestes es consoliden sent un pilar fonamental en els processos cognitius i per tant, són dependents entre elles (neuroeducació). El paper del professorat en el procés d’ensenyament-aprenentatge serà clau per fomentar la motivació i l’atenció dels alumnes, per això cal una formació pedagògica i uns coneixements metodològics concrets. Finalment es proposa una programació i una mostra d’activitats a un nivell concret de secundària on es fomenten les emocions dels alumnes a l’assignatura de Biologia i Geologia. ca
dc.description.abstract [eng] The following dissertation is the result of research on the influence of emotions in education. The main subject of the dissertation is to establish the existing relationship between the students’ emotions and their learning process; that is, how these emotions consolidate to become a fundamental base for the cognitive processes and, therefore, depend on each other (neuroeducation). The role of teachers in the learning-teaching process will be key to foment students’ motivation and attention. As a consequence, they need a pedagogical training and a specific methodological knowledge. Finally, a syllabus and activities are suggested to be applied to a specific level in secondary education to encourage the emotions of the Biology and Geology students.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 55 - Geologia. Meteorologia ca
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Emoció ca
dc.subject.other Aprenentatge ca
dc.subject.other Ensenyament ca
dc.subject.other Neuroeducació ca
dc.subject.other Ciència ca
dc.title Influència de les emocions en l'ensenyament de la Biologia i Geologia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:06:28Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics