Institutional Repository

Aïllament de vesícules extracel·lulars de cèl·lules mare mesenquimals i avaluació del seu efecte en una línia cel·lular de condròcits ATDC-5 inflamats com a model in vitro d’osteoartritis.

Show simple item record

dc.contributor Ramis Morey, Joana Maria
dc.contributor.author Garau Ramon, Aina Marina
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-07-11T07:26:19Z
dc.date.available 2018-07-11T07:26:19Z
dc.date.issued 2018-07-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147294
dc.description.abstract [cat] L’osteoartritis és una malaltia reumatològica causada per una progressiva degeneració del cartílag i l’òs subcondral que conformen les articulacions. L’elevada prevalença a la població que sofreix osteoartritis, la converteix en un focus d’investigació per a la recerca de noves teràpies que no sols intentin pal·liar els símptomes si no que aconsegueixin una regeneració del teixit. Es postulen teràpies basades en l’ús de cèl·lules mare mesenquimals, aquest treball es centra específicament en les que provenen de cordó umbilical (hUC-MSC) per la seva capacitat de regeneració tissular i de diferenciació en condròcits. Però l’ús de teràpies cel·lulars presenta uns certs inconvenients com la possible activitat tumorigènica i l’activació de respostes immunitàries causants de rebutjos. Per aquests motius sorgeix una nova línia d’investigació entorn a les vesícules extracel·lular (VEs). Les VEs són producte de les hUC-MSC i tenen la funció de ser intermediaris i missatgers cel·lulars, amb l’avantatge de que al ser derivats cel·lulars no presenten els inconvenients de les teràpies convencionals esmentades. En aquest treball es persegueix avaluar l’ús de les VEs aïllades de hUC-MSC com a possible tractament regeneratiu sobre un model in vitro d’osteoartritis a partir de cèl·lules d’una línia condrogènica ATDC-5. Els paràmetres avaluats tals com proves de citotoxicitat, d’activitat metabòlica, de quantificació de col·lagen total i d’expressió gènica ens donen indicis de la viabilitat del tractament i d’un cert grau de protecció i regeneració tissular. ca
dc.description.abstract [eng] Osteoarthritis is a rheumatological disease caused by a progressive degeneration of the cartilage and the subchondral bone that form the joints. The high prevalence of population suffering from osteoarthritis makes it a research focus in order to find new therapies that not only try to relieve symptoms but also to achieve tissue regeneration. Therapies based on the use of mesenchymal stem cells are postulated and this project focuses specifically on those that come from umbilical cord (hUC-MSC) due to their capacity for tissue regeneration and differentiation to chondrocytes. But the use of cellular therapies has certain disadvantages such as possible tumorigenic activity and the activation of immune responses that cause rejections. For these reasons a new line of research arises around the extracellular vesicles (VEs). The VEs are product of the hUC-MSC and have the function of being intermediaries and cellular messengers, with the advantage that cellular derivatives do not present the drawbacks of the conventional therapies as mentioned above. In this project we want to evaluate the use of isolated VEs from hUC-MSC as a possible regenerative treatment on an in vitro model of osteoarthritis using the ATDC-5 chondrogenic cell line. The parameters evaluated such as cytotoxicity tests, metabolic activity, total collagen quantification and gene expression point out the viability of the treatment giving certain degree of protection and tissue regeneration. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject.other Osteoartritis ca
dc.subject.other Condròcits ca
dc.subject.other Cèl·lules mare mesenquimals ca
dc.subject.other Vesícules extracel·lulars ca
dc.subject.other Medi condicionat ca
dc.subject.other Exosomes ca
dc.title Aïllament de vesícules extracel·lulars de cèl·lules mare mesenquimals i avaluació del seu efecte en una línia cel·lular de condròcits ATDC-5 inflamats com a model in vitro d’osteoartritis. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics