Institutional Repository

Utilització dels jocs populars en Educació Física pel desenvolupament dels valors socials positius

Show simple item record

dc.contributor Borràs Rotger, Pere Antoni
dc.contributor.author Socías Ramírez, Miquel
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-20T08:33:30Z
dc.date.available 2018-09-20T08:33:30Z
dc.date.issued 2018-09-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147538
dc.description.abstract [cat] El present treball té l’objectiu de conscienciar sobre el valor dels jocs populars en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes. Els jocs populars són un important element cultural i una eina potent per treballar el desenvolupament socioafectiu de l’infant al mateix temps que realitzen activitat física en un ambient lúdic. Per aquest motiu, s’ha realitzat una unitat didàctica de jocs populars amb alumnes de primer i segon de primària, on les sessions inicials eren dirigides pel mestre mentre que en les finals es donava major llibertat als infants. Llavors, mitjançant instruments d’avaluació com una escala de classificació, fulls d’autoavaluació i una fitxa d’observacions, s’ha registrat com a resultats una major autonomia dels alumnes a l’hora de jugar, un millora del respecte cap als companys i les normes de jocs, així com una millor resolució de problemes per part dels infants. També destaca l’establiment de noves relacions a través del joc i una major participació d’aquells alumnes amb necessitats o que no destaquen motriument. Per tant, a partir dels resultats observats podem dir que el joc popular, gràcies a les seves característiques, és un recurs molt potent a utilitzar amb alumnes de primària en les classes d’educació física. ca
dc.description.abstract [eng] This paper aims to raise awareness about the value of popular games in the teaching and learning process of the students. Popular games are an important cultural element and a powerful tool for the socio-affective development of children as they engage into physical activity in a playful environment. For this reason, a didactic unit about popular sports games for the first and second year of primary education has been developed, in which the initial sessions are lead by the teacher while the last ones give more freedom to children. Through assessment tools such as classification grids, self-assessment forms and observation sheets, a greater autonomy of the students at the time of play has been recorded, together with an improvement in respect for peers, respect for the rules of games and finally an improvement in the children´s problem solving skills. It also highlights the establishment of new relationships through the game and a greater participation of those students with special needs that are not gifted in terms of their motor skills. Therefore, based on the observed results, we can conclude that popular games, thanks to their characteristics, are a very powerful resource to use with primary education students during physical education sessions. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Jocs populars ca
dc.subject.other Element cultural ca
dc.subject.other Desenvolupament socioafectiu ca
dc.title Utilització dels jocs populars en Educació Física pel desenvolupament dels valors socials positius ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics