Institutional Repository

Obertura col·lectiva del patrimoni, el cas dels patis mallorquins de Palma al carrer Sant Jaume

Show simple item record

dc.contributor Capellá Mitermique, Hugo
dc.contributor.author Molina Sarrió, Genoveva Beatriz
dc.date.accessioned 2017-04-28T06:29:43Z
dc.date.available 2017-04-28T06:29:43Z
dc.date.issued 2017-04-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2174
dc.description.abstract La següent memòria que es proposa com treball de final de carrera de grau en Geografia es basa en demostrar el procés d'obertura dels patis com a patrimoni col·lectiu per a la comunitat. El present treball és un sondeig a partir del cas dels diferents patis mallorquins que hi ha a la ciutat de Palma, i en aquest cas exclusivament en el carrer de Sant Jaume. L'objectiu d'aquest treball és el de demostrar el nou ús funcional que en l'actualitat tenen els patis mallorquins. Com aquests han anat evolucionant des dels seus orígens al voltant dels segles XIV i XV fins l'actualitat, a través dels quals s'ha produït una obertura col·lectiva del patrimoni privat. Per dur a terme la següent investigació s'ha establert un marc metodològic basat en la metodologia de tipus etnogràfica. S'ha d'entendre dins d'un marc qualitatiu, basada en l'observació, la investigació de camp, d'històries orals i d'estudis de casos concrets. En primer lloc s'ha dut a terme una investigació de tipus documental per tal d'explicar l'origen, els processos i l'evolució que han patit els patis mallorquins al llarg de la historia fins a l'actualitat. Una vegada queda establert el marc més teòric a continuació té lloc la tasca de recollida d'informació de "camp". Ja que s'ha analitzat l'ús particular o col·lectiu del patrimoni que té una propietat privada o pública. El procés d'aquesta recollida d'informació de camp, és lo que s'entén com un estudi inductiu que serveix per a establir un model apriorístic per a poder demostrar el canvi d'ús dels patis d'un ús més particular a un ús més col·lectiu, i que s'hauria de reafirmar en d'altres estudis anteriors més amplis. Per tant, s'han dut a terme una sèrie de sortides per establir aquest ús en cada cas, aquest inclourà un model de fixa descrivint cada pati i el seu ús, a més d'un inventari fotogràfic. Per finalitzar el cas d'estudi d'aquest treball s'ha acabat amb un conjunt de reflexions finals, amb la comprovació de la hipòtesi. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Geografia ca
dc.title Obertura col·lectiva del patrimoni, el cas dels patis mallorquins de Palma al carrer Sant Jaume ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Geografia cultural ca
dc.subject.keywords Patrimonialització ca
dc.subject.keywords Esfera privada ca
dc.subject.keywords Esfera pública ca
dc.subject.keywords Cultural geography ca
dc.subject.keywords Private sphere ca
dc.subject.keywords Public sphere ca
dc.subject.keywords Cultural heritage ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics