Institutional Repository

Fitato: estudis sobre la seva activitat biològica i els efectes sobre la prevenció de les calcificacions patològiques

Show simple item record

dc.contributor Grases Freixedas, Fèlix
dc.contributor Departament de Química
dc.creator Perelló Bestard, Joan
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:36:25Z
dc.date.available 2017-07-10T09:36:25Z
dc.identifier 8469155370
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/TDX-0707.dir/TDX-0707108-092544.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2508
dc.description [cat] En aquesta Tesi Doctoral es pretén seguir aprofundint en l’estudi de l’activitat biològica del fitat, molècula que està demostrant unes inusitades, i fins fa poc desconegudes, propietats com inhibidor del desenvolupament de calcificaciones patològiques. En primer lloc, es presenten tres metodologies analítiques per a la determinació simple y sensible del myo-inositol i del fitat a nivells fisiològics. Posteriorment, es dedica un capítol a l’estudi de l’absorció oral i tòpica del fitat, avaluant després els seus efectes sobre la prevenció de calcificaciones distròfiques subepitelials. Finalment, es demostra que el fitat administrat oralment en una dosi elevada i a llarg termini no provoca problemes de biodisponibilitat i per altra banda, s’estudien els efectes de diferents sals de fitat sobre la disminució de la calciúria, demostrant-se que aquests efectes depenen bàsicament del tipus de sal emprada, essent el fitat potàssic el que provoca una disminució més important del calci urinari.
dc.description [spa] En esta Tesis Doctoral se pretende seguir profundizando en el estudio de la actividad biológica del fitato, molécula que está demostrando unas inusitadas, y hasta hace poco desconocidas, propiedades como inhibidor del desarrollo de calcificaciones patológicas. En primer lugar, se presentan tres metodologías analíticas para la determinación simple y sensible del myo-inositol y del fitato a niveles fisiológicos. Posteriormente, se dedica un capítulo al estudio de la absorción oral y tópica del fitato, evaluando después sus efectos sobre la prevención de calcificaciones distróficas subepiteliales. Finalmente, se demuestra que el fitato administrado oralmente en una dosis elevada y a largo plazo no causa problemas de biodisponibilidad y por otra parte, se estudian los efectos de diferentes sales de fitato sobre la dismunución de la calciuria, demostrándose que éstos dependen básicamente del tipo de sal utilizada, siendo el fitato potásico el que provoca una disminución más importante del calcio urinario.
dc.description [eng] The purpose of this Doctoral Thesis is to complete the knowledge of the biological activity of phytate, which is a molecule that has recently demonstrated unknown properties as an inhibitor of pathological calcifications. First of all, three analytical methodologies are presented for the simple and sensitive determination of myo-inositol and phytate at physiological levels. Next, oral and topic absorption of phytate are studied, evaluating its effects on the prevention of subepithelial dystrophic calcifications. Finally, it is demonstrated in a long-term study that oral phytate at high doses does not provoke bioavailability problems and, on the other hand, the effects of different phytate salts on urinary calcium reduction are studied, being potassium phytate the most effective salt.
dc.format application/pdf
dc.language spa
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Chemistry
dc.subject Calcification
dc.subject Kidneys Calculi
dc.subject Fitat, inhibidor de la cristal·lització, calcificacions distròfiques, litiasi renal, hipercalciúria, biodisponibilitat mineral, absorció, fitato, inhibidor de la cristalización, calcificaciones distróficas, litiasis renal, hipercalciuria, biodisponibilidad mineral. absorción, phytate, crystallization inhibitor, dystrophic calcifications, renal lithiasis, hypercalciuria, mineral bioavailability, absorption
dc.title Fitato: estudis sobre la seva activitat biològica i els efectes sobre la prevenció de les calcificacions patològiques
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics