Institutional Repository

GADE Pla de negoci a escollir segons l’interès de l’estudiant: “Camí de Cavalls Experience”

Show simple item record

dc.contributor Rey-Maquieira Palmer, Javier
dc.contributor.author Pons Pons, Irene
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2018-02-02T13:36:25Z
dc.date.available 2018-02-02T13:36:25Z
dc.date.issued 2018-02-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4696
dc.description.abstract [cat] En aquest Treball de Fi de Grau s’aplicaran molts dels coneixements adquirits al llarg de tot el Grau en Administració i Direcció d’Empreses, aplicantlos a la realització d’un projecte de negoci. En el nostre cas, s’estudiarà la viabilitat d’obrir una empresa que ofereix serveis per a facilitar fer la volta al Camí de Cavalls a Menorca. Per a començar amb l’estudi es farà un anàlisi detallat de la situació actual del mercat on es vol actuar, a partir de fonts secundàries. A continuació, es descriuran les característiques dels productes i serveis que s’oferiran. I haurà un apartat anomenat Màrqueting on es farà un anàlisi DAFO, i s’explicaran les polítiques a seguir; analitzant les 4 “P’s” del màrqueting i es tractaran altres aspectes com puguin ser la localització o la marca. El punt de Recursos Humans, començarà amb un organigrama funcional, seguit de la descripció dels llocs de treball i les necessitats de personal que tindrà l’empresa. Juntament a aspectes com la política de retribució o el control de gestió. L’epígraf de “Àrea Jurídica Fiscal”, englobarà totes les passes legals a fer, per a posar en marxa el negoci en qüestió. En el Pla d’Establiments i d’Inversions, es plasmarà la inversió inicial, detallant totes les necessitats de bens mobles i immobles que tindrà l’empresa. El darrer capítol del desenvolupament del treball serà el de Viabilitat Econòmica i Financera. En aquest s’analitzaran els potencials usuaris que l’empresa podrà tenir, juntament a les despeses i els ingressos. Arribats a aquest punt, es coneixeran les necessitats financeres que es tindran. Un cop escollit la manera de accedir a elles, es procedirà a fer el Compte de Pèrdues i Guanys, per a poder, més endavant, analitzar la viabilitat d’aquest negoci. ca
dc.description.abstract [eng] In this university study, we are going to apply some knowledge that we have learnt in all the Administration and Direction of Companies career. Doing a business project. In this case, we are going to study the viability of open a company whose social object is sell packs of services to facilitate travel the Camí de Cavalls tour. To start with the study, we will do an analysis to see the market situation, from secondary sources. Coming up next, we will describe the products and services features, which we want to offer. In the marketing section, there will be a DAFO analysis. Also there will be explained the politics that the company goes to apply; the 4 P’s, the localization or the brand. The manpower point will start with an organizational chart, describing the jobs and the number of workers that the company will need. As well, the compensation policy and the management control. In the juridical heading tax area, will encompass all the legal steps that the company will have to do, to start with the deal. The establishment plan and investments, it’s going to inform about all the property and movable property requirements. The last paragraph will address Economic Viability, in that case we will analysis the number of customers that the company expects to have, with all the expenses and incomes. When the project includes this information, the next work to do, will be know the financial needs. Once at this point, will continue doing the profit and loss account to after see, the viability of this deal ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.subject 33 - Economia ca
dc.title GADE Pla de negoci a escollir segons l’interès de l’estudiant: “Camí de Cavalls Experience” ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Serveis ca
dc.subject.keywords Experiències ca
dc.subject.keywords Excursions ca
dc.subject.keywords Viabilitat ca
dc.subject.keywords Camí de Cavalls ca
dc.subject.keywords Menorca ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics