Efectes del reg amb aigües residuals tractades en els sols i els cultius

Show simple item record

dc.contributor Departament de Biologia
dc.contributor Vadell Adrover, Jaume
dc.contributor Moyà Niell, Gabriel
dc.creator Adrover Fiol, Maria
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2011-04-12T18:52:41Z
dc.date.accessioned 2016-04-11T11:31:07Z
dc.date.available 2011-03-11
dc.date.available 2016-04-11T11:31:07Z
dc.date.issued 2010-12-21
dc.date.submitted 2011-03-11
dc.identifier 9788469510940
dc.identifier.uri http://www.tdx.cat/TDX-0311111-145141
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10803/9377
dc.description.abstract [cat] El reg amb aigües residuals tractades s'ha convertit avui en dia en una necessitat, ja que permet preservar els recursos hídrics de més qualitat i constitueix una alternativa necessària per al manteniment de regadius tradicionals. En aquesta tesi s'avaluen els efectes del reg amb aigües residuals tractades d'origen domèstic sobre les característiques químiques i biològiques de diferents tipologies de sòls a l'illa de Mallorca, així com sobre el creixement dels cultius i la seva composició mineral mitjançant diferents estudis de camp i en cultius en contenidors. En general no s'han apreciat efectes negatius importants causats pel reg amb aquestes aigües excepte alguns valors puntualment més elevats de crom i plom que es relacionen amb aportacions d'aigües poc depurades realitzades en el passat. Segons els resultats obtinguts amb el reg amb aigües residuals tractades d'origen domèstic es contribueix a millorar la qualitat del sòl i s'aporten part dels nutrients que requereixen els cultius per al seu creixement. cat
dc.description.abstract [spa] El riego con aguas residuales tratadas se ha convertido hoy en día en una necesidad, ya que permite preservar los recursos hídricos de más calidad y constituye una alternativa necesaria para el mantenimiento de regadíos tradicionales. En esta tesis se evalúan los efectos del riego con aguas residuales tratadas de origen doméstico sobre las características químicas i biológicas de diferentes tipologías de suelos en la isla de Mallorca, así como sobre el crecimiento de los cultivos y su composición mineral mediante diferentes estudios de campo i en cultivos en contenedores. En general no se han apreciado efectos negativos importantes causados por el riego con estas aguas, excepto algunos valores puntualmente más elevados de cromo y plomo que se relaciona con aportaciones de aguas poco depuradas realizadas en el pasado. Según los resultados obtenidos con el riego con aguas residuales tratadas de origen doméstico se contribuye a mejorar la calidad del suelo y se aportan parte de los nutrientes que requieren los cultivos para su crecimiento. spa
dc.description.abstract [eng] Nowadays the irrigation with treated waste water has become a necessity, not only, because it allows preserving fresh water but it also constitutes an important alternative to the maintenance of traditional irrigating lands. Considering different chemical and biological characteristics of soil samples of Mallorca island (Spain), this thesis investigates the effect of irrigation with treated domestic waste water on soil properties. In addition, several studies were conducted in a series of pot experiments and land conditions to monitor the crops growth and evaluate their mineral compositions. In general, no negative effects caused by this type of irrigation have been observed, except of some high values of chromium and lead which were related to past irrigation realized with untreated effluents. According to our results, the irrigation with treated domestic wastewater contributes to improve soil quality and supplies part of the nutrient requirements of the crops. eng
dc.format.medium application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject heavy metals
dc.subject barley
dc.subject mineral content
dc.subject enzymatic activities
dc.subject chemical parameters
dc.subject soil microbial biomass
dc.subject agricultural soils
dc.subject irrigation
dc.subject Treated wastewater
dc.subject cebada
dc.subject contenido mineral
dc.subject metales pesados
dc.subject actividades enzimáticas
dc.subject biomasa microbiana
dc.subject parámetros químicos
dc.subject suelos agrícolas
dc.subject riego
dc.subject Aguas residuales tratadas
dc.subject contingut mineral
dc.subject ordi
dc.subject metalls pesants
dc.subject activitats enzimàtiques
dc.subject biomassa microbiana
dc.subject paràmetres químics
dc.subject sòls agrícoles
dc.subject reg
dc.subject Aigües residuals tractades
dc.title Efectes del reg amb aigües residuals tractades en els sols i els cultius
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

Files Size Format View
tmaf1de1.pdf 7.231Mb application/pdf Staff login

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics