Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus (1)
339 - Comerç. Relacions econòmiques internacionals. Economia mundial. Màrqueting (1)
Demanda Turística (1)
Mercat Emissor (1)
Paquet Turístic (1)
Tour Operador (1)