Search

Search

Browse

My Account

Discover

 • Author

 • Subject

  • Càlcul pKa, complex metàlic, constant stabilitat, model disolvent continu, fosfat piridoxal, racemització, transaminació, reacció aldòlica, descarboxilació, enzims PLP, QM/MM, metadinàmiques (1)
  • Cálculo pKa, complejo metálico, constante estabilidad, modelo disolvente continuo, fosfato piridoxal, racemización, transaminación, reacción aldólica, descaboxilación, enzimas PLP, QM/MM, metadinámica (1)
  • Physical Chemistry (1)
  • pKa calculation, metal complex, stability constants, continuum solvent model, pyridoxal phosphate, racemization, transamination, aldol reaction, decarboxylation, PLP enzymes, QM/MM, metadynamics (1)
  • ... View More