Estudi de valoració de l'estat víric d'una vinya de Son Ferriol

Show simple item record

dc.contributor Olmo García, Diego
dc.contributor.author Fabricius, Kyrian Moses
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-30T12:44:38Z
dc.date.available 2018-05-30T12:44:38Z
dc.date.issued 2018-05-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146437
dc.description.abstract [cat] La vinya constitueix un dels majors cultius a nivell mundial, i existeix una llarga tradició del seu cultiu a l’estat espanyol. El factor de major importància per a garantir una longevitat i producció adequada d’un cultiu és l’estat fitosanitari. Entre els agents causals de malalties que afecten a la vinya estan els fongs, les bactèries i els virus, essent aquests darrers molt problemàtics degut al fet de no tenir cura. A dia d’avui existeixen aproximadament uns 70 virus o agents similars a virus que afecten a la vinya, la conseqüència més problemàtica dels quals és la degeneració infecciosa que inclou el Virus de l’entrenús curt (GFLV) i el Mosaic d’Arabis (ArMV), el Virus de l'enrotllat de la vinya (GLRaV), el Virus del jaspiat de la vinya (GFKV) i el complex de la fusta arrissada (GRSPaV, GVA, GVB, GVD). Aquest estudi tracta de determinar la presència del Virus de l’entrenús curt (GFLV), el Virus de l'enrotllat de la vinya (GLRaV-1 i 3) i el Virus del jaspiat de la vinya (GFKV), en una vinya de Amadip Esment Fundació localitzat a Son Ferriol (Palma) format per tres varietats distintes: Manto Negro, Syrah i Cabernet Sauvignon. Els resultats obtinguts demostren la presència de tots els virus en la vinya, destacant sobretot el GLRaV-3 i el GFKV. El GLRaV-3 es troba present en tot el cultiu independentment de la varietat, amb una presència mínima d’un 5 %* i màxima d’un 92,59 %*. El segon virus de major presència en el cultiu és el GFKV, amb una presència mínima d’un 5 %* i màxima de 81,48 %*, trobant-se absent en dos sectors de Syrah. El virus GFLV està present en la meitat dels sectors de vinya, encara que el grau de presència no destaca gaire (mínim 7,4 %* i màxima 11,1 %*). Finalment el virus GLRaV-1 esta absent en tot el cultiu, exceptuant el cas del sector de Manto Negro, en el que s’ha detectat una única mostra. Com a complement d’aquest estudi, s’ha inclòs un capítol de proposta d’actuació segons els resultats obtinguts, una proposta d’aplicació del Programa de Desenvolupament Rural i un balanç econòmic de la proposta d’actuació en front a una nul·la intervenció. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 631 - Agricultura. Agronomia. Maquinària agrícola. Sòls. Edafologia agrícola ca
dc.title Estudi de valoració de l'estat víric d'una vinya de Son Ferriol ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:34:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics