Turisme Inclusiu i Accessible

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Ramon, Maria Rosa
dc.contributor.author Bosch Barceló, Joan Tomàs
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-04T07:31:29Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146565
dc.description.abstract [cat] El Turisme Accessible és la condició de l’entorn construït i la suma de bones pràctiques per fer possibles la participació de persones amb mobilitat reduïda, discapacitat funcional o risc d’exclusió en l’experiència turística. Aquest estudi es centra en analitzar, la situació d’accessibilitat d’un cas concret d’un establiment hoteler pel que fa a les condicions d’accessibilitat, conductes inclusives i opinió del client. També són objecte d’estudi: l’accessibilitat de les vies públiques pròximes a l’hotel i les possibilitats per accedir i incloure’s en activitats turístiques. ca
dc.description.abstract [spa] El Turismo Accesible es la condición del entorno construido y la suma de buenas prácticas para hacer posible la participación de personas con movilidad reducida, discapacidad funcional o riesgo de exclusión en la experiencia turística. Este estudio se centra en analizar la situación de accesibilidad de un caso concreto de un establecimiento hotelero, en lo que se refiere a las condiciones de accesibilidad, conductas inclusivas y opinión del cliente. También son objeto de estudio: la accesibilidad de las vías públicas cercanas al hotel y las posibilidades para acceder e incluirse en actividades turísticas. ca
dc.description.abstract [eng] Accessible Tourism is the condition of the built environment and the sum of good practices for the participation of people with reduced mobility, functional disability or at risk of exclusion in the tourist experience possible. This study focuses on analyzing the situation of accessibility of a specific case of a hotel, in what refers to the accessibility, inclusive behaviors and customer feedback. They also are studied: accessibility of public roads near the hotel, and the possibilities for access and inclusion in tourism activities. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.title Turisme Inclusiu i Accessible ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:36:40Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.subject.keywords Experiència turística
dc.subject.keywords Discapacitat
dc.subject.keywords Inclusió
dc.subject.keywords Accessibilitat
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record