El currículum integrat de llengües

Show simple item record

dc.contributor Pujol Bosch, Antonina
dc.contributor.author Segura Mirri, Aina
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-08T08:31:52Z
dc.date.issued 2018-06-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146789
dc.description.abstract [cat] Partint de les bases de la Concreció Curricular dels centres d’ensenyament d’Educació Secundària Obligatòria i dels objectius i competències que s’estableixen al currículum de Llengua i Literatura Catalana i Castellana, s’ha arribat a la conclusió que la majoria dels continguts d’ambdues matèries són molt similars. Aleshores, amb aquest treball es proposa fer una anàlisi del currículum de l’Educació Secundària Obligatori establert per la LOMQE de 16 de maig de 2015, en la qual es posin de manifest les similituds i les diferències d’aquestes dues matèries per intentar crear un currículum integrat de llengües o una guia de projecte. Així, es presentarien les eines adequades per poder treballar en les dues assignatures els mateixos continguts i les mateixes competències amb la finalitat de no repetir dues vegades la teoria als alumnes, i d’aquesta manera facilitar l’aprenentatge a aquests, aconseguint que els alumnes assolissin continguts de forma més clara i menys repetitiva. Seguidament, en aquest treball es realitzarà una comparació dels objectius específics de les dues matèries, així com també del currículum, dels continguts i dels criteris d’avaluació. Finalment, s’elaboraran diverses propostes didàctiques amb les quals els docents puguin ensenyar i avaluar la llengua castellana i la llengua catalana contemporàniament. Un dels documents que s’han estudiat per a realitzar aquesta proposta ha sigut el Decret 15/2013 de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, on es determinen les bases, els continguts, els criteris d’avaluació de la llengua i la literatura catalana i castellana, a més de tot el procés per garantir la funcionalitat i eficàcia d’un ensenyament comú. Tot i que avui dia aquest ja no sigui vigent, és el model més elaborat i precís sobre el qual he pogut treballar, ja que es determinen totes i cada una de les funcions dels diferents departaments i òrgans de treball. No obstant, en el currículum de la LOMQE, de 16 de maig de 2015 de l’Educació Secundària Obligatòria en l’apartat del Tractament Disciplinària es determina la coordinació que s’ha d’establir entre les dues llengües principals del centre, fent referència a un currículum integrat de llengües. Es determinarà també la importància de treballar la transversalitat i els centres d’interès i com integrar-los dins de les explicacions de caire lingüístic. Per últim, es posarà de manifest la metodologia més adequada per tal de posar en funcionament el currículum integrat, així com la funció dels docents en aquest projecte. Per tant, en aquesta proposta de com crear un currículum integrat de llengües, es pretén relacionar els conceptes principals de la concreció curricular i també guanyar temps per dedicar-ho a l’ensenyament de nous conceptes que puguin ajudar l’alumne amb la seva formació acadèmica. Això permetria poder tractar temes transversals amb més profunditat i relacionar l’ensenyament amb diferents àmbits. Per concloure el treball, s’han proposat una sèrie d’activitats pertinents a cada un dels blocs de l’estructura curricular, que incloguin la participació tant de la llengua castellana com de la llengua catalana i fomentin l’aprenentatge i l’adquisició dels coneixements establerts a cada etapa educativa. En ells es defineixen els criteris d’avaluació que s’estableixen i els continguts que es treballen ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 8 - Lingüística i literatura ca
dc.title El currículum integrat de llengües ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-08T10:17:31Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record