Doctorat en Ciències Econòmiques i Jurídiques (extingit)