L’alfabetització científica a l’educació secundària obligatòria

Show simple item record

dc.contributor Catany Escandell, Miquel
dc.contributor.author Flexas Porcel, Magdalena Ana
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-11T08:53:30Z
dc.date.issued 2018-06-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146838
dc.description.abstract [cat] Actualment vivim en un context de canvi tecnològic permanent, en un món on la clau del progrés és la innovació i l’escola no sembla estar preparada per a fer-hi front. Els models d’ensenyament tradicionals han quedat obsolets, no necessitam alumnes capaços de memoritzar continguts, sinó capaços de cercar estratègies per a resoldre problemes. Estudis demostren que l’alumnat aprèn més quan adopta un paper actiu. Amb aquest treball es proposa un nou enfocament a partir de l’alfabetització científica. Aquesta metodologia centra tots els seus esforços en afavorir la integració de la cultura científica i tecnològica a tots els ciutadans, a través d’una educació general per a millorar el benestar social. Per tant l’objectiu és donar un nou enfocament de l’ensenyament en ciències, especialment en biologia i geologia, a partir de l’alfabetització científica i l’aprenentatge cooperatiu. ca
dc.description.abstract [eng] At present we are living in a context of constant technological change, in a world where innovation is the key to progress and the school does not seem to be prepared to deal with them. The traditional teaching models have become obsolete, we need no longer able students memorize content but able to find strategies to solve problems. Studies show that students learn more when it takes an active role. This paper proposes a new approach based on scientific literacy. This methodology aims to promote the integration of scientific and technological culture for all citizens through general education to improve social welfare. Therefore the aim is to give a new approach to teaching science, especially biology and geology, based on scientific literacy and cooperative learning. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 5 - Ciències pures i naturals ca
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.title L’alfabetització científica a l’educació secundària obligatòria ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-15T06:24:53Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record