L'anàlisi simbòlica com a eina de comprensió sonora

Show simple item record

dc.contributor Ramirez Mesas, Joan F.
dc.contributor.author López Coll, Agustí Tomás
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-11T11:42:53Z
dc.date.issued 2018-06-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146859
dc.description.abstract [cat] Aquesta memòria és el producte de la unió del so i la imatge com a elements intrínsecament lligats; el so com a significant d'una imatge que es planteja com el seu significat. Aquesta realitat és present en molts àmbits del nostre dia a dia en qualsevol de les manifestacions sonores, des del so més bàsic, passant per la paraula fins a arribar a la més elaborada composició musical, pocs sons s'escapen d'aquesta associació amb la imatge. Per la qual cosa, moltes manifestacions culturals i socials, com el cinema o la publicitat, exploten de manera intencionada la simbiosi d'aquests elements. Un fet tan present en la societat actual no pot quedar al marge de l'educació, és necessari abordar aquest fenomen facilitant als alumnes eines de comprensió on es treballin el so i la imatge com a elements que estan íntimament lligats. Així doncs, des de l’anàlisi inicial de la complexitat d’aquesta associació es realitzarà una proposta per tal de desenvolupar les capacitats que ho fan possible. El marc teòric estarà dedicat a introduir el tema a tractar, els nostres objectius del treball, quin és l'estat de la qüestió analitzant aquestes imatges associades al so amb eines que han demostrat ser molt útils a nivell pedagògic com són els musicogrames. En el marc pràctic es fonamenta la proposta didàctica mitjançant uns exercicis que es basaran en tot allò que s'ha anat teoritzant. En aquests exercicis l'alumne serà part activa del procés d'associació. Conseqüència dels exercicis es farà una anàlisi dels resultats obtinguts i com aquests han pogut incidir en l'estat inicial. S'inclou un apartat d'annexos als quals es troba aquell material utilitzat per extreure les conclusions i tot aquell al qual es pugui fer referència durant la memòria presentada. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 1 - Filosofia i psicologia ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 78 - Música ca
dc.subject.other Audició musical ca
dc.subject.other Musicograma ca
dc.subject.other So ca
dc.subject.other Imatge ca
dc.title L'anàlisi simbòlica com a eina de comprensió sonora ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-15T06:25:11Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record