Els treballs pràctics a l’àrea de biologia i geologia a l’educació secundària (4t ESO)

Show simple item record

dc.contributor Estrany Martorell, María Elena
dc.contributor.author Vallori Martorell, Miquel
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-13T08:56:44Z
dc.date.issued 2018-06-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146947
dc.description.abstract [cat] Els treballs pràctics són un tipus d’activitats que permeten treballar la part més pràctica de les ciències i ajuden a adquirir una sèrie d’habilitats per tal de resoldre problemes de caràcter científic. Existeixen una gran diversitat de tipologies de treballs pràctics entre les quals hi trobem les experiències, els experiments il·lustratius, els exercicis pràctics i, per acabar, les investigacions. Està demostrat que els treballs pràctics estimulen la motivació, ajuden a comprendre millor els conceptes teòrics, permeten que l’alumnat adquireixi una sèrie d’habilitats manejant instruments de laboratori, etc. A més, treballen les competències que s’estableixen en l’actual llei educativa. Una de les competències més importants dins l’àrea de biologia i geologia és la competència científica-tecnològica, la qual permet entendre i interpretar fenòmens del món que ens envolta. D’altra banda, els treballs pràctics han de ser avaluats per tal de detectar problemes i intentar resoldre’ls i, així millorar el procés d’aprenentatge. En cada cas, el docent ha d’escollir els instruments d’avaluació en funció dels objectius que es pretenen aconseguir. En aquest treball de fi de màster es realitza una proposta on es desenvolupen un total de cinc treballs pràctics relacionats amb els continguts del currículum vigent de l’àrea de Biologia i Geologia adreçats a l’alumnat de 4t d’ESO. ca
dc.description.abstract [eng] The practical works are a type of activities that allow you to work the practical part of science and help to acquire a range of skills to solve scientific problems. There are a variety of types of practical works including experiencies,ilustrative experiments, practical exercises and, finally, research. It is proven that the practical works stimulate motivation, help to better understand the theoretical concepts, allowing students to acquire a range of skills handling laboratory instruments, etc. Furthermore, work competences established in the current education law. One of the most important skills in the area of biology and geology it’sthe scientific and technological competence, which allows us to understand and interpret phenomena in the world around us. Moreover, practical work should be evaluated to detect problems and try to solve them and thus improve the learning process. In each case, the teacher should choose the assessment instruments according to the objectives to be achieved. In this final master is done on a proposal developed a total of five assignments related to the content of the curriculum in force of Biology and Geology field, aimed to the students of 4th ESO. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 55 - Geologia. Meteorologia ca
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.title Els treballs pràctics a l’àrea de biologia i geologia a l’educació secundària (4t ESO) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:34:41Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics