Anàlisi del temps de compromís motor a les hores d'Educació Física en centres de secundària de l'Illa de Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Cantallops Ramón, Jaime
dc.contributor.author Pijoan Martín, Carles
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-14T08:44:19Z
dc.date.issued 2018-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147006
dc.description.abstract [cat] L’educació física és una assignatura de caràcter obligatori dins del currículum d’estudis de secundària i compta amb un temps de programa establert per l’administració pública de només dues hores setmanals. D’aquestes dues hores, se n’aprofita una petita part per a treballar els continguts curriculars degut a les característiques especials de la pròpia assignatura. La gestió eficaç del temps durant les classes és una de les competències més importants que han de tenir i desenvolupar els docents d’educació física. L’aplicació d’algunes estratègies i recursos metodològics específics durant les classes pot fer que el temps real de pràctica dels alumnes s’incrementi i, per tant, tinguin més oportunitats d’aprenentatge. L’objectiu principal d’aquest treball és identificar quin és el temps de compromís motor de que disposen els alumnes durant les sessions d’educació física. La mostra de l’estudi està composta per 6 professors de secundària de 3 centres públics de la ciutat de Palma. Els objectius secundaris han estat constatar quines són les variables de les pèrdues de temps més significatives i quines relacions existeixen entre les variables de curs, contingut i estil d’E-A. Les principals conclusions de la investigació suggereixen que les principals pèrdues de temps venen donades pel temps de vestuari i el temps d’organització, que en el contingut de condició física s’observa un alt temps de compromís motor però un baix temps emprat en la tasca i que el temps de compromís motor en sí, és un indicador poc fiable de l’èxit pedagògic. ca
dc.description.abstract [eng] Physical Education is a mandatory subject in Compulsory Secondary Education curriculum studies and the time established by the public administration for it is two weekly hours. Only a small part of this time is used in order to achieve curricular development because of the specifics of physical education. The effective management of time during classes is one of the most important competences that teachers should have and develop. Therefore methodological strategies and resources application during the subject may increase the movement and practice time of pupils and increase their learning opportunities. Study sample consists of six high school teachers from six public education centers in Palma city. The aim of the study is to identify the physical activity levels during physical education lessons. Secondary goals of the research are to identify most important time losses variables and relations established by course, content and teaching style. Main conclusions of this research suggest that the greatest losses of time are due to time invested in changing clothes and time organization, as in the content of fitness condition there are high physical activity levels but not much time spent on the task itself. Therefore, physical activity levels is considered an unreliable indication of pedagogical success. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Educació física ca
dc.subject.other Gestió del temps ca
dc.subject.other Temps de compromís motor ca
dc.subject.other Èxit pedagògic ca
dc.title Anàlisi del temps de compromís motor a les hores d'Educació Física en centres de secundària de l'Illa de Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:05:06Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics