Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundària de Menorca

Show simple item record

dc.contributor Miquel Roigé, Fernando
dc.contributor.author Sans Bassa, Marc
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-15T10:16:28Z
dc.date.available 2018-06-15T10:16:28Z
dc.date.issued 2018-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147062
dc.description.abstract [cat] Sent els autònoms i les petites i mitjanes empreses (PIME) el motor de l’economia espanyola (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 2017) i l’educació per a l’emprenedoria una de les peces principals del seu engranatge (Comisión Europea, 2002), sorgeix l’interès d’analitzar en aquest treball el grau de promoció real de l’esperit emprenedor a l’etapa escolar mitjançant els projectes de miniempreses. El propòsit d’aquesta diagnosi és esbrinar les raons principals del baix nombre de miniempreses escolars dels centres públics de secundària de Menorca. Per aconseguir-ho s’ha estudiat quin és el grau de coneixement i opinió quant a l’educació per a l’emprenedoria, quin és el nombre i transcendència de les iniciatives existents, quins són els obstacles amb els quals s’enfronten per a la promoció de l’esperit emprenedor, s’han reconegut bones pràctiques per a la seva adopció i per últim s’han fet algunes propostes. Per assolir els objectius d’aquest treball d’investigació s’han realitzat visites als centre i entrevistes personals amb els directors dels set centres de Menorca, complementant-les amb una enquesta en línia destinada a professors amb experiència docent en relació a projectes de miniempreses escolars. De forma puntual, també s’ha participat d’una de les xerrades de presentació ofertes pel programa ICAPE a Menorca. ca
dc.description.abstract [eng] Being self-employed and SMEs, small and medium enterprises, the engine of the Spanish economy (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 2017) and entrepreneurship education one of the main parts of this machinery (Comisión Europea, 2002), comes the interest to analyse through this essay the degree of real promotion of the entrepreneurship spirit at school stage through mini-enterprise projects. The purpose of this diagnosis is to find out the main reasons for the low number of mini-enterprises initiatives in Menorca’s public secondary schools. To achieve this it has been studied the degree of knowledge and opinion about entrepreneurship education, what is the number and transcendence of the existing initiatives, what are the obstacles to the promotion of the entrepreneurship spirit, good practices has ben also identified and finally some proposals have been made. To achieve the objectives of this research school visits and interviews with the directors of the seven Menorca’s schools were conducted, complementing them with an online survey intended for experienced teachers organizing minienterprise’s school projects, and having also attended to one of the conferences offered by the ICAPE program in Menorca. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Educació emprenedora ca
dc.subject.other Miniempresa ca
dc.subject.other Secundària ca
dc.subject.other Balears ca
dc.subject.other Diagnosi ca
dc.title Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundària de Menorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:06:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics