El tractament de la diversitat a les aules de s’Arenal

Show simple item record

dc.contributor Genovart Rapado, María Consolación
dc.contributor.author Olmo Naranjo, Alicia
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-17T09:38:07Z
dc.date.available 2018-09-17T09:38:07Z
dc.date.issued 2018-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147445
dc.description.abstract [cat] Actualment la interculturalitat s’ha convertit en la realitat en la qual vivim, és per això que han sorgit una sèrie de reptes per a l’escola, els quals, han de saber aconseguir de manera positiva i fructífera. La finalitat dels centres sempre ha de ser promoure en els infants actituds i coneixements d’acceptació que permetin crear una escola intercultural on predominin valors com el respecte, la solidaritat i la tolerància. En aquest treball es presenta un diagnòstic comunitari realitzat amb la finalitat de descobrir com es tracta la interculturalitat a les diverses escoles de s’Arenal, tant de Llucmajor com de Palma. Posteriorment, amb les dades obtingudes s’ha arribat a unes conclusions en les quals s’ha fet una comparació dels diferents centres i mètodes que es duen a terme. Els resultats indiquen l’existència d’un gran ventall d’eines, estratègies i mètodes que es fan servir a l’hora de dur a terme la incorporació d’alumnes estrangers a les aules d’aquesta zona. ca
dc.description.abstract [eng] Nowadays interculturality has become the reality in which we live, which is why a number of challenges have arisen for the school, which must know how to achieve in a positive and fruitful way. The purpose of the centers must always be to promote in children attitudes and knowledge of acceptance that allow to create an intercultural school where values such as respect, solidarity and tolerance predominate. This paper presents a community diagnosis carried out in order to discover how interculturality is treated in the various schools of s'Arenal, both in Llucmajor and in Palma. Subsequently, with the data obtained, there have been some conclusions in which a comparison has been made of the different centers and methods that are carried out. The results indicate the existence of a wide range of tools, strategies and methods that are used to carry out the incorporation of foreign students into the classrooms in this area. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Interculturalitat ca
dc.subject.other Multiculturalitat ca
dc.subject.other Diversitat cultural ca
dc.subject.other Alumnat d’infantil ca
dc.subject.other Enquesta ca
dc.title El tractament de la diversitat a les aules de s’Arenal ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics