Anàlisi de l’ensenyança de la llengua catalana als alumnes nouvinguts

Show simple item record

dc.contributor Janer Mulet, Maria de la Pau
dc.contributor.author Enseñat Julià, Bàrbara
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-20T06:39:56Z
dc.date.available 2018-09-20T06:39:56Z
dc.date.issued 2018-09-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147510
dc.description.abstract [cat] Aquest Treball de Fi de Grau se centra en la importància del procés d’ensenyamentaprenentatge de la llengua catalana dels alumnes nouvinguts. Per tal que aquest procés es completi, els alumnes nouvinguts han d’arribar a conèixer, comprendre, aprendre i utilitzar la llengua. Aquest estudi pretén fer un recull de programes i/o materials que s’empren als centres, estudiar com i quins s’utilitzen, i com respon l’alumnat. A fi d’arribar a extreure conclusions, s’ha realitzat una recerca per a la fonamentació teòrica, dotze entrevistes a professors/es d’Educació Infantil i Primària, i una entrevista més exhaustiva a una professora d’Atenció a la Diversitat. També s’ha analitzat un Pla d’Acollida i Atenció a la Diversitat d’un centre. ca
dc.description.abstract [eng] The main focus of this final degree project is to emphasize the importance of the teachinglearning process of Catalan for newcomers. For this process to be completed, newly arrived students must get to know, understand, learn and use the language. This work aims to serve as a gathering of programmes and materials that are used at schools, to study how and which ones are being used, and to know how students respond to them. In order to draw conclusions, a research has been made to establish a theoretical foundation, as well as twelve interviews to pre-school and primary education teachers and a more exhaustive interview to an Attention to Diversity teacher. An analysis of a Welcoming and Attention to Diversity Plan has also been made. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Alumnes nouvinguts ca
dc.subject.other Llengua catalana ca
dc.subject.other Materials ca
dc.subject.other Aprenentatge ca
dc.subject.other Atenció a la Diversitat ca
dc.title Anàlisi de l’ensenyança de la llengua catalana als alumnes nouvinguts ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics