La intervenció socioeducativa en els camps de refugiats. El cas dels refugiats sirians

Show simple item record

dc.contributor Vallespir Soler, Jordi
dc.contributor.author Bernabeu Matínez, Begoña Asunción
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-25T12:03:33Z
dc.date.available 2018-09-25T12:03:33Z
dc.date.issued 2018-09-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147671
dc.description.abstract [cat] La crisi dels refugiats de cada vegada és més greu i els països del voltant de les regions en guerra estan al límit. D'aquest fet sorgeixen els camps de refugiats, assentaments de caràcter provisional a l'espera d'un asil estable. Malauradament, hi ha famílies que hi romanen durant mesos i, fins i tot, anys. Síria, actualment, és un dels països amb més mobilitat de refugiats degut a l'enduriment del conflicte actiu que està succeint dins les seves fronteres. Entre els drets bàsics vulnerats en aquesta situació està el de l'educació. La presència d'escoles en els camps és més bé escassa. A més, dins l'ambient caòtic i d'inseguretat que es viu en aquestes localitzacions les dones i els infants són els més vulnerables. Diferents ONG són les que procuren que els més petits puguin tenir espais per esvair-se del dur ambient que és patent a diari. També, d'alguna manera, intenten treballar a partir de dinàmiques i tallers per minvar els traumes sorgits de la cruenta experiència de la guerra i el trasllat. Es tracta d’infants que, en molts casos, només han viscut escenes de guerra, aquestes organitzacions procuren que aprenguin a conviure amb els altres amb respecte i tolerància. ca
dc.description.abstract [eng] The refugee crisis is becoming more serious and the countries around the regions at war are on the edge. From this fact arise the refugee camps, temporary settlements waiting for a stable asylum. Unfortunately, there are families that remain there for months, and even years. Syria, currently, is one of the countries with the most mobility of refugees due to the hardening of the active conflict that is happening within its borders. Among the basic rights violated in this situation is education. The presence of schools in the camps is rather scarce. In addition, within the chaotic and insecure environment that exists in these locations, women and children are the most vulnerable subjects. Different NGOs are those who seek that the youngest could clear their minds from the harsh environment that surround them every day. Also, in some way, they try to work from dynamics and activities to reduce the traumas arising from the crude experience of war and migration. These are children who, in many cases, have only experienced war scenes, these organizations try to teach them how to live with others with respect and tolerance. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Camps de refugiats ca
dc.subject.other Educación escolar ca
dc.subject.other Intervenció socioeducativa ca
dc.title La intervenció socioeducativa en els camps de refugiats. El cas dels refugiats sirians ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record