L’avaluació i el feedback a l’aula per afavorir la inclusió de tot l’alumnat

Show simple item record

dc.contributor Iglesia Mayol, Begoña de la
dc.contributor.author Noguera Palou, Sara
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-27T07:57:43Z
dc.date.available 2018-09-27T07:57:43Z
dc.date.issued 2018-09-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147786
dc.description.abstract [cat] El següent treball pretén descriure i analitzar com és l’avaluació i el feedback i com es desenvolupen a les aules de primària per observar si afavoreix a la inclusió de tot l’alumnat. Primer, es fa un recorregut sobre l’estat de la qüestió per saber quina és la realitat sobre el tema que es vol estudiar. S’estableixen quines són les eines, estratègies, actituds que s’han de tenir en compte a l’hora de desenvolupar una avaluació justa i inclusiva a les aules. A més, es defineix el concepte del feedback com la retroalimentació que reben els alumnes per afavorir al seu aprenentatge. La metodologia utilitzada està centrada en un estudi de cas únic des del paradigma qualitatiu al centre CEIP Nova Cabana. Les eines utilitzades per la recollida d’informació són l’observació, l’entrevista i l’anàlisi de documents del centre amb l’objectiu de fer una triangulació entre ells. En aquesta anàlisi del centre veim que no hi ha una línia definida pel que fa al tipus d’avaluació utilitzada i una falta de coordinació i es pot emmarcar dins una realitat de centre que està en camí cap a la inclusió. ca
dc.description.abstract [eng] The following work aims to describe and analyze how the evaluation and feedback is and how it is delevoped in primary school's classrooms in order to see if it favours the students' inclusion. Firstly, a route through the problem is done to see which is the reality on the subject to study. Specific tools, strategies and attitudes are stablished in order to develop a fair and inclusive evaluation in the classrooms. In addition, the concept "feedback" is defined as the one received by students to favour their learning. The metodology used is focused on a single case from the qualitative paradigm of a center called "CEIP Nova Cabana". The tools used to get the information are the observation, the interview and the analysis of the center's documents with the aim of making a triangulation between them. This analysis shows that there is not a standard defined for the type of evaluation used and there is a lack of coordination, and it can be framed into a center's reality that is not on its way towards the inclusion. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Avaluació ca
dc.subject.other Avaluació inclusiva ca
dc.subject.other Feed forward educació primària ca
dc.subject.other Feedback ca
dc.subject.other Feedback a l’aula ca
dc.title L’avaluació i el feedback a l’aula per afavorir la inclusió de tot l’alumnat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record