L'eix intestí-cervell. Contribució de la microbiota intestinal a les malalties mentals

Show simple item record

dc.contributor Lladó Vich, Jerònia
dc.contributor.author Caballero Froilán, Juan Carlos
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-19T10:12:04Z
dc.date.available 2018-10-19T10:12:04Z
dc.date.issued 2018-10-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148171
dc.description.abstract [cat] Durant molt de temps s’ha pensat que els desordres mentals tenien com a únic implicat el sistema nerviós, però en els darrers anys s’ha comprovat que la composició de la nostra microbiota intestinal juga un paper molt important en la regulació i manteniment del nostre sistema nerviós. En el present treball s’ha realitzat una recerca bibliogràfica en la que s’ha pogut observar que la presa d’antibiòtics pot tenir efectes potencialment negatius sobre la nostra salut mental al produir disbiosis en la nostra microbiota intestinal, i aquests afectes poden persistir en la vida adulta si l’antibiòtic és pres en etapes primerenques de la vida. Per altra banda, els probiòtics presenten efectes positius ja que tenen la capacita de tornar la nostra microbiota al seu estat normal, a més de reforçar-la, eliminant o alleugerint els efectes negatius produïts pels antibiòtics o per l’ambient, com poden ser ansietat, estrès o la disminució de la neurogènesi. ca
dc.description.abstract [spa] Durante mucho tiempo se ha pensado que los desórdenes mentales tenían como único implicado el sistema nervioso, pero en los últimos años se ha comprobado que la composición de nuestra microbiota intestinal tiene un papel muy importante en la regulación y mantenimiento de nuestro sistema nervioso. En el presente trabajo se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la que se ha podido observar que la toma de antibióticos puede tener efectos potencialmente negativos sobre nuestra salud mental al producir disbiosis en nuestra flora intestinal, y estos efectos pueden persistir en la vida adulta i el antibiótico es tomado en etapas tempranas de la vida. Por otra parte, los probióticos tienen efectos positivos ya que pueden devolver nuestra flora intestinal a su estado normal, además de reforzarla, eliminando o disminuyendo los efectos negativos producidos por los antibióticos o el ambiente, como pueden ser la ansiedad, estrés o la disminución de la neurogénesis. ca
dc.description.abstract [eng] For a long time it has been thought that mental disorders envolved only the nervous system, but in recent years it has been proven that the composition of our intestinal microbiota plays a very important role in the regulation and maintenance of our nervous system. In present work, a bibliographical search has been carried out in which it has been observed that taking antibiotics can have a potentially negative effects on our mental health producing dysbiosis of our intestinal microbiota, and these affections may persist in adulthood if the antibiotic is taken in early stages of life. On the other hand, probiotics have positive effects as they have the capacity to return our microbiota to its normal state, as well as enhancing it, eliminating or reducing the negative effects produced by antibiotics or the environment, such as anxiety, stress or diminished neurogenesis. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Antibiòtic ca
dc.subject.other Probiòtic ca
dc.subject.other Comportament ca
dc.subject.other Estrès ca
dc.subject.other Ansietat ca
dc.subject.other Desordre ca
dc.title L'eix intestí-cervell. Contribució de la microbiota intestinal a les malalties mentals ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record