Intervenció socioeducativa en les noves addiccions sense substàncies a les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Morey López, Mercedes
dc.contributor.author Muñoz Covas, Neus
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-26T08:56:06Z
dc.date.available 2018-10-26T08:56:06Z
dc.date.issued 2018-10-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148255
dc.description.abstract [cat] La introducció de les noves tecnologies a la societat ha causat una gran alarma social. Cada vegada són més les persones que han patit o pateixen alguna conseqüència negativa a causa del mal ús d’aquestes eines. El col·lectiu d’adolescents es troba especialment en una situació de risc de desenvolupar una conducta addictiva a Internet, al telèfon mòbil, a les xarxes socials i als videojocs. D’aquesta realitat en deriva la necessitat d’analitzar quines són les noves addiccions sense substància, fent especial menció a aquelles que afecten el col·lectiu adolescent, i quins són els programes d’intervenció existents sobre les conductes addictives tecnològiques a nivell estatal i autonòmic, així com les seves bases d’actuació. S’ha detectat la manca d’investigació científica sobre aquesta temàtica, ja que és un fenomen recent i serà a través d’aquesta anàlisi que es valori una proposta de millora d’aquests programes a partir de la introducció de la tasca socioeducativa de l’educador social en aquest àmbit, així com el disseny d’un qüestionari de diagnòstic d’addiccions tecnològiques adaptat al context i a la població adolescent de les Illes Balears. ca
dc.description.abstract [eng] The introduction of new technologies to society has caused great social alarm. More and more people who have suffered or suffer some negative consequences due to the misuse of these tools. The teenage community is especially at risk of developing addictive behavior on the Internet, mobile phones, social networks and video games. From this reality it becomes the need to analyze what are the new additions without substance, with special mention to those that affect the teen community and what are the existing intervention programs on the addictive technological behaviors at the state and autonomous level, as well as its bases of action. The lack of scientific research on this subject has been detected since it is a recent phenomenon and it will be through this analysis that a proposal for improvement of these programs will be valued after the introduction of the socio-educational work of a social educator in this field, as well as the design of a diagnostic questionnaire for technological addictions adapted to the context and the adolescent population of the Balearic Islands. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Noves addiccions ca
dc.subject.other Addiccions comportamentals ca
dc.subject.other Noves tecnologies ca
dc.subject.other Intervenció socioeducativa ca
dc.title Intervenció socioeducativa en les noves addiccions sense substàncies a les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record