Interdisciplinarietat com a disciplina?

Show simple item record

dc.contributor Triay Enrich, Maria del Mar
dc.contributor.author Terrassa Ventayol, Lluïsa
dc.date.accessioned 2018-11-05T11:45:46Z
dc.date.available 2018-11-05T11:45:46Z
dc.date.issued 2018-11-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148431
dc.description.abstract [cat] En aquest treball de final de màster plantejaré un seguit d‟estratègies didàctiques relacionades amb la interdisciplinarietat que poden afavorir i fer més significatiu l‟aprenentatge de l‟alumnat d‟ESO i de Batxillerat. Hi parteixo des de l‟experiència com a docent durant el període de pràctiques d‟aquest màster i d‟algunes idees, sovint hipotètiques, i constatacions d‟estudis relacionats amb les aproximacions interdisciplinàries que, referides al camp didàctic, són les relacions que s‟estableixen entre diferents camps d‟estudi sobre un tema determinat. L‟ús de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores augmenta el caràcter inclusiu de l‟ensenyament, però no sempre es duen a terme o s‟evidencien com un problema. S‟ha de tenir en compte que les disciplines no són realitats naturals o preexistents, són convencions establertes en un procés històric que ens permeten reflexionar sobre l‟intercanvi de conceptes i parar atenció a les disciplines híbrides. En aquest cas me centraré en alguns casos concrets d‟aprenentatge interdisciplinari de llengua i literatura catalanes i la seva relació amb les intel·ligències múltiples. Així mateix, entre les intel·ligències múltiples i el folklore hi ha punts en comú que cal tenir en compte i que detallaré de manera extensa en el primer apartat d‟aquest treball. En definitiva, vull proveir d‟instruments als alumnes perquè vegin el procés d‟aprenentatge com quelcom coherent i útil; posaré en evidència que aquest tipus de metodologia precisa d‟un professorat preparat i documentat per a poder donar respostes a l‟alumnat a partir de la seva adaptació a la realitat amb uns nivells d‟exigència adequats. Igualment, exposaré alguna de les meves tesis sobre el folklore i les afinitats amb les intel·ligències múltiples; l‟aplicació del folklore com a estratègia didàctica en l‟ensenyament de la llengua catalana o la poesia i algunes reflexions sobre l‟ensenyament interdisciplinari relacionades amb la literatura o la imatge. ca
dc.description.abstract [eng] In this Master thesis I raise a set of reflections and proposals related to interdisciplinary teaching strategies that can promote and make learning more meaningful for high school students. I start from the experience of being a teacher during the Master‟s internship and from some ideas, often hypothetical, and findings from studies related to interdisciplinary approaches, which are the relationships between different fields of study on a particular subject in reference to the educational field. The use of interdisciplinary and globalizing methodologies increases the inclusive character of education, but this is not always carried out or seen as a problem. We have to bear in mind that disciplines are not natural or realities that already exist. In the historical process, they are pre-established conventions that allow us to reflect on the exchange of concepts and they let us pay attention to hybrid disciplines. In this case, I will focus this work on some specific cases of interdisciplinary learning of catalan language and literature and its relationship with multiple intelligences. From my point of view, there are many similarities between multiple intelligences and folklore that have to be taken into account and I will detail them extensively in the first section of this Master thesis. Finally, I provide some instruments to the students so they can achieve the objectives that might be proposed to them to reach the necessary work skills and so they are able to see that the learning process is something coherent and useful. I will show the importance of having prepared teachers to apply such methodology because we have to be able to respond with adequate levels of exigency to our students questions from our adaptation to the reality. Moreover, I will discuss some of my folklore theories and their affinity with the different multiple intelligences; the implementation of folklore as a didactic strategy in teaching catalan language and; and some reflections on interdisciplinary education related with literature or image. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 8 - Lingüística i literatura ca
dc.subject.other Interdisciplinarietat ca
dc.subject.other Intel·ligències múltiples ca
dc.subject.other Folklore ca
dc.subject.other Poesia oral popular ca
dc.subject.other Imatge ca
dc.subject.other Missatge lingüístic ca
dc.title Interdisciplinarietat com a disciplina? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics