La immersió lingüística com a procés de superació de dificultats educatives de l’alumnat d’Incorporació Tardana a les Illes Balears des d’una vessant inclusiva

Show simple item record

dc.contributor Sánchez Pedroche, Alberto
dc.contributor.author Pinar Roig, Patricia
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-02-04T07:53:43Z
dc.date.available 2019-02-04T07:53:43Z
dc.date.issued 2019-02-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148911
dc.description.abstract [cat] El present Treball de Fi de Grau (TFG) pretén ser una exposició de les evidències que recolzen els plans d’immersió lingüística com a projectes afavoridors de la superació de les dificultats lingüístiques i culturals que presenten els alumnes d’incorporació tardana a les Illes Balears des del marc de l’educació inclusiva. Per aquest motiu, aquest TFG té com objectiu exposar l’evolució de l’educació inclusiva des dels seus inicis i les referències de l’alumnat d’incorporació tardana des dels diferents currículums educatius que han tingut lloc. D’altra banda, s’exposen també diferents claus i projectes que es desenvolupen a les Illes Balears en matèria d’immersió lingüística, així com les discussions i conclusions extretes de la realització de la recerca i síntesi. ca
dc.description.abstract [spa] El siguiente Trabajo de Fin de Grado (TFG) pretende ser una exposición de las evidencias que sustentan los planes de inmersión lingüística como proyectos favorecedores para la superación de dificultades lingüísticas y culturales que presentan los alumnos de incorporación tardía en las Islas Baleares en el marco de la educación inclusiva. Por ello, este TFG tiene como objetivo exponer la evolución de la educación inclusiva des de sus inicios y las referencias del alumnado de incorporación tardía des de los diferentes currículos educativos que han tenido lugar. Por otro lado, se expondrán también diferentes claves y proyectos que se llevan a cabo en las Islas Baleares en relación a la inmersión lingüística, así como las discusiones y conclusiones derivadas de la realización de la búsqueda y síntesis. ca
dc.description.abstract [eng] The following end-of-degree project aims to be an exposition of the evidences that sustain the linguistic immersion plans as favoring projects for the overcoming of linguistic and cultural difficulties presented by the students that arrive late to the educational system in the Balearic Islands within the framework of inclusive education. For this reason, this end-of-degree project aims to expose the evolution of inclusive education from its beginnings and the references of late incorporation students from the different educational curricula that have taken place. On the other hand, different keys and projects that are carried out in the Balearic Islands in relation to linguistic immersion, as well as the discussions and conclusions derived from the carrying out of the search and synthesis, will also be presented. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.title La immersió lingüística com a procés de superació de dificultats educatives de l’alumnat d’Incorporació Tardana a les Illes Balears des d’una vessant inclusiva ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords adquisició del llenguatge, aprenentatge lingüístic, educació inclusiva, NESE, immersió lingüística, incorporació tardana
dc.subject.keywords adquisición del lenguaje, aprendizaje lingüístico, educación inclusiva, NESE, inmersión lingüística, incorporación tardía
dc.subject.keywords language acquisition, linguistic learning, inclusive education, specific educational needs, linguistic immersion, late arriving to the educational system


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics