Dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual: rol dels professionals sanitaris, conseqüències en salut i barreres

Show simple item record

dc.contributor Sánchez Marimón, Ester
dc.contributor.author Rado Sánchez, Maria
dc.date 2019
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-04-02T10:21:37Z
dc.date.available 2020-04-02T10:21:37Z
dc.date.issued 2020-04-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151903
dc.description.abstract [cat] Introducció: el tràfic sexual és una qüestió de gènere de la qual s’ha de conscienciar sobre la lluita de les desigualtats i posar en el punt de mira la necessitat de canviar la societat patriarcal en la qual vivim des d’una perspectiva feminista, dels objectius de desenvolupament sostenible i dels drets humans. Objectius: Descriure el rol dels professionals sanitaris en la prevenció de la vulnerabilitat i l’atenció a dones víctimes de tràfic amb finalitat d'explotació sexual. Identificar les conseqüències en salut de caràcter físic, psicològic i social que sofreixen les dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual. Conèixer les habilitats, els coneixements i les actituds dels professionals sanitaris que han de presentar per a l’atenció a dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual. Determinar les barreres percebudes en l’atenció sanitària per part de les dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual. Metodologia: Revisió bibliogràfica en el 2019 a diferents bases de dades usant com a descriptors “health”, “human trafficking”, “sex trafficking”, “nursing” “women. Resultats: Les dones víctimes de tràfic presenten problemes de salut múltiples físics, psicològics i socials amb repercussions a curt i llarg termini. Els professionals sanitaris han de saber identificar, assistir i tractar les víctimes, i eliminar les barreres en l’atenció. Hi ha falta de formació i educació dels proveïdors de salut sobre el tràfic sexual. Conclusions: el tràfic sexual és la l’esclavitud del segle XXI. El sistema sanitari ha d'estar preparat per a oferir atenció inicial adequada i de qualitat a les víctimes. Es necessita incloure a la formació dels professionals sanitaris educació sobre tràfic sexual. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: Sexual trafficking is a gender issue of which it has an awareness about the struggle of the people who had the point of view for the need to change the patriarchal society to which it lived from a feminist perspective, from the objective of sustainable development of human rights. Objectives: Describe the role of health professionals in the prevention of vulnerability and counseling for women victims of sexual exploitation. Identify the physical, psychological and social consequences of health suffered by women victims of sexual exploitation. Understand the abilities, knowledge and attitudes of healthcare professionals that must be presented for the adhesion of women victims of the final sexual explanation. Determine the barriers perceived in healthcare by women victims of sexual exploitation. Methods: Bibliographical review in 2019 in different databases using descriptors such as "health", "human trafficking", "sex trafficking", "nursing" "women". Results: Women victims of trafficking have multiple physical, psychological and social health problems with short and long-term repercussions. Healthcare professionals must know how to identify, assist and treat the victims, and eliminate barriers to care. There is a lack of education and education of health providers about sexual trafficking. Conclusions: Sexual trafficking is slavery of the 21st century. The health system is prepared to provide adequate and quality initial assistance to the victims. The training of health professionals in sexual education must be included. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Tràfic sexual ca
dc.subject.other Competències professionals ca
dc.subject.other Dona ca
dc.subject.other Salut ca
dc.subject.other Sex trafficking ca
dc.subject.other Professional skills ca
dc.subject.other Women ca
dc.subject.other Health ca
dc.title Dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual: rol dels professionals sanitaris, conseqüències en salut i barreres ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record