Grapevine physiological responses during water stress and re-watering: implications for Water-Use-Efficiency

Show simple item record

dc.contributor.author Pou Mir, Alícia
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2020-04-03T16:45:58Z
dc.date.available 2020-04-03T16:45:58Z
dc.date.issued 2020-04-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151950
dc.description.abstract [cat] En aquesta tesi s’ha tractat l’efecte de l’estrés hídric i la recuperació sobre la fisiologia a plantes de vinya per a assolir un millor coneixement de l’eficiència en l’ús de l’aigua. S’ha vist que els fluxes d’aigua i CO2 podrien compartir una part important de les seves vies difusives en el mesòfil. En particular s’ha suggerit que l’associació entre mecanismes fisiològics i moleculars possibilita una fina regulació del tancament estomàtic, així com de la fotosíntesisi i per tant de l’eficiencia en l’us de l’aigua. Concretament, la importància de la hidràulica a nivell de planta i a nivell foliar i la conductància del mesòfil al CO2 han estat dos dels mecanismes claus, determinants d’aquesta fina regulació durant l’estrés hídric i especialment durant la recuperació. Al seu torn, aquets dos mecanisme podrien estar correlacionats per l’activitat d’algunes aquaporines, com a proteïnes responsables de la difusió de l’aigua i del CO2 a través de les membranes plasmàtiques ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 332 ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Respostes ecofisiològiques, Vinya, Sequera, Recuperació, Eficiència en l’ús de l’aigua, Fotosíntesi, Regulació estomàtica, Conductivitat hidràulica, Conductància del mesòfil, Aquaporines, Enriquiment isotòpic d’oxigen, Difusió del carboni, Difusió de l’aigua ca
dc.subject.other Ecofisiologycal responses, Grapevine, Water stress, Re-watering, Water-Use-Efficiency, Fotosíntesis, Stomatal regulation, Hydraulic conductivity, Mesophyll conductance, Acuaporins, Oxygen isotope enrichment, Carbon flow, Water flow ca
dc.title Grapevine physiological responses during water stress and re-watering: implications for Water-Use-Efficiency ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 57 - Biologia ca
dc.subject.udc 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject.udc 58 - Botànica ca
dc.subject.ac Fisiologia vegetal ca
dc.contributor.director Medrano Gil, Hipólito
dc.contributor.director Flexas Sans, Jaume


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics