Neurociència aplicada a l'educació

Show simple item record

dc.contributor Coll Pons, Joan
dc.contributor.author Batlle Pons, Mercè
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-12T21:10:16Z
dc.date.issued 2019-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152319
dc.description.abstract [cat] Des de fa uns anys, les metodologies tradicionals s’han vist qüestionades des del punt de vista de la seva utilitat pedagògica. Per un costat, es considera que no preparen l’alumnat per al seu desenvolupament en la societat, és a dir no els doten de les destreses que els permetran enfrontar les situacions quotidianes de manera eficient. En addició, no tenen en compte la heterogeneïtat que ens podem trobar a l’aula, sinó que es pressuposa que tots els alumnes són iguals i en conseqüència, aprenen de la mateixa manera. Per aquest motiu, en els darrers anys, estan guanyant pes un tipus de metodologies anomenades “metodologies actives”, en les quals l’alumne es converteix en el protagonista del procés d’ensenyament. Però perquè funcionen aquests tipus de mètodes? La neuroeducació, una nova disciplina producte de la interacció de la neurociència, la psicologia i la pedagogia, pretén trobar la base científica darrere el cervell que explica la seva eficiència. En aquest treball, s’ha volgut analitzar una d’aquestes metodologies des de la perspectiva neuroeducativa per tal d’entendre quines accions per part del docent afavoreixen l’aprenentatge de l’alumnat i aplicar-les per aconseguir el seu desenvolupament integral. ca
dc.description.abstract [eng] Over the past few years, traditional teaching methodologies have been questioned from the pedagogic utility viewpoint. On the one hand, it is considered that they don’t prepare students for their development in our society; this means that they don’t provide the skills that will allow them to face daily situations in an efficient way. In addition, it is believed that these methods don’t take into account the heterogeneity in a class group, but they assume the homogeneity of all students, and consequently, that all of them learn in the same way. As a result, in the recent years, those called “active methodologies”, in which the students become the main subject of the teaching process, are gaining importance. But, why do these methods work? Neuroeducation, a new discipline which is the result of the interaction of neuroscience, psychology and pedagogy, expects to find the scientific basis of the brain which explains its efficiency. In this thesis, one of these methodologies has been analyzed from the neuroeducation viewpoint in order to understand which teaching approaches work out well for the students learning process andapply them to achieve an entire and appropriate educational development. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós ca
dc.subject.other Neuroeducació ca
dc.subject.other Metodologies actives ca
dc.subject.other Metodologies tradicionals ca
dc.subject.other Neuroeducation ca
dc.subject.other Active methodologies ca
dc.subject.other Traditional methodologies ca
dc.title Neurociència aplicada a l'educació ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:07:59Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics