L’ús de les TIC en l’etapa de 0 a 6 anys en escoles i famílies de Palma (Mallorca)

Show simple item record

dc.contributor Urbina Ramírez, Santos
dc.contributor.author Martos Sobrino, Laura
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-09T21:41:41Z
dc.date.available 2020-06-09T21:41:41Z
dc.date.issued 2020-06-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152825
dc.description.abstract [cat] Aquest treball final de grau és un treball d’investigació sobre l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a edats primerenques, tant en l’àmbit educatiu com en l’àmbit familiar de la illa de Mallorca. Abans de començar amb la part d’investigació del treball, es fa una breu explicació de la introducció de les TIC al Currículum d’Educació Infantil de les Illes Balears, els beneficis i les dificultats que promouen les noves tecnologies a l’àmbit educatiu, el canvi que necessiten les aules d’Educació Infantil, no només en l’espai, sinó també en la metodologia de les activitats, i finalment es veuran els canvis que hi ha hagut entre família i escola amb l’aparició de les TIC. Per una banda, la investigació es dirigeix cap a l’ús de les TIC en l’àmbit educatiu d’algunes escoles de la ciutat de Palma, ja que aquest ha anat augmentant al llarg dels darrers anys des de l’aparició de la tecnologia. Es realitzaran enquestes de manera presencial als centres del segon cicle d’Educació Infantil. Les respostes rebudes pels professionals dels centres es veuran reflectides en gràfics, de manera visual i acompanyats d’una breu descripció. Per altra banda, la investigació també es dirigirà cap a l’ús de les TIC en l’àmbit familiar, ja que el temps d’oci dels infants ha canviat des de l’aparició d’aquests nous recursos. Es realitzaran enquestes a famílies de diferents barris de la ciutat de Palma per recollir informació sobre la introducció de les TIC en la estructura familiar. A partir dels resultats obtinguts de les enquestes s’avaluaran els avantatges i desavantatges que tenen les TIC en la vida quotidiana dels infants. Els canvis constants que es produeixen en la tecnologia, l’ús adequat o inadequat d’aquesta, la formació i l’actitud dels professionals per treballar amb aquests recursos, el coneixement sobre les TIC per part de les famílies, entre altres, són factors determinants per a l’educació dels infants de 0 a 6 anys en l’actualitat. ca
dc.description.abstract [eng] This final degree work is based in an investigation task about the use of research and communication technologies at first ages, both in the educational and familiar ambit in the Island of Mallorca. Before starting the research part of the task, first a brief explanation about the introduction of TIC at the Child Education Resume of the Balearic Island is done, the advantages and disadvantages promoted by technologies in the educational ambit, the change needed in the classrooms of Child Education, last, we will see the changes between the family and the school with the TIC apparition. In one hand, the investigation is oriented to the use of TIC in some schools from the city of Palma de Mallorca, due to the increase that those have experienced in the past years, since the appearance of technology. Inquiries will be made bodily at the second cycle schools of Child Education. The answers given by the professionals of those centers will be shown in the graphics, visually and accompanied with a brief explanation. In the other hand, the use of the TICs in the familiar ambit will be studied, due to the changes that technology has inflicted in the leisure time of children, surveys will be conducted for families of different locations from the city of Palma to gather information about the introduction of the TIC in the familiar structure. From the results in these inquiries, an evaluation with the advantages and disadvantages of the TICs in the daily life of children will be done. Plus the constant changes in technology, the adequate or inadequate use of this one, the training of professionals to be capable of working with this resources, the knowledge from the families, etc... Nowadays, those are determinant factors for the education of children from 0 to 6 years. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other TIC ca
dc.subject.other Educació Infantil ca
dc.subject.other Família ca
dc.subject.other Early Childhood Education ca
dc.subject.other Family ca
dc.title L’ús de les TIC en l’etapa de 0 a 6 anys en escoles i famílies de Palma (Mallorca) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics