Una proposta per millorar el raonament i treballar les competències a l’assignatura de matemàtiques: problemes de lògica en grups cooperatius

Show simple item record

dc.contributor Olivares Garcia, Cristina
dc.contributor.author Mateu Moyà, Pedro
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-22T10:15:25Z
dc.date.available 2020-09-22T10:15:25Z
dc.date.issued 2019-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153481
dc.description.abstract [cat] Per tal que en l’àmbit educatiu es produeixi un ensenyament-aprenentatge de qualitat és imprescindible que tots els professionals de l’educació desenvolupin la seva tasca amb la màxima motivació i interès possibles, sobre tot els alumnes. Així doncs, es presenta un treball que té com a objectiu despertar l’interès i la motivació de l’alumnat per les matemàtiques emprant problemes o sessions de lògica-deductiva com a fil conductor. Farem feina en grups homogenis formats per alumnes heterogenis, de tal manera que els alumnes amb facilitats d’aprenentatge ajudin als alumnes amb dificultats. Per tant els alumnes adquiriran habilitats i competències que no adquiririen amb el mètode tradicional d’ensenyança. El tema d’aquest treball és la lògica, contingut que no és prou present de manera explícita a cap currículum de secundària de les Illes Balears, tot i la importància que té en qualsevol àmbit professional i personal de la vida, a més és molt adient per emprar la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu. No és l’esperit del treball obtenir demostracions excessivament formals i rigoroses dels problemes que es presenten, sinó motivar als alumnes a: llegir detingudament els enunciats, aprendre a fer deduccions, aprendre a analitzar diferents possibilitats, extreure conclusions i comunicar i escoltar els raonaments de tot el grup. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 51 - Matemàtiques ca
dc.subject.other Competències ca
dc.subject.other Motivació ca
dc.subject.other Lògica ca
dc.subject.other Aprenentatge cooperatiu ca
dc.title Una proposta per millorar el raonament i treballar les competències a l’assignatura de matemàtiques: problemes de lògica en grups cooperatius ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:12:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics