La prevenció de la Violència de Gènere en els centres educatius de secundària

Show simple item record

dc.contributor Vives Barceló, Margarita
dc.contributor.author del Río Clar, Maria
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2021-05-17T10:55:59Z
dc.date.issued 2019-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155536
dc.description.abstract [cat] La violència de gènere és un problema social molt present en les societats actuals, per això és tan important conscienciar i informar als adolescents sobre aquest tema des dels centres educatius de secundària. El present treball té com a objectiu primordial elaborar un programa de prevenció de violència de gènere per adolescents, contribuint així a que aprenguin a reconèixer i identificar possibles situacions de risc, generar relacions igualitàries i vincles entres els alumnes, superar els estereotips i els rols sexistes, aprendre a comunicar-se de manera assertiva, desmitificar els mites de l’amor romàntic, conèixer quins són els drets humans sexuals i saber com actuar si són víctimes o testimonis de situacions o fets de violència de gènere. Per dur a terme aquesta tasca s’han descrit els conceptes més rellevants que inclou aquesta problemàtica social, com són els aspectes més importants de la violència de gènere adolescent, els factors de risc d’aquesta violència i com els orientadors i els centres educatius poden contribuir a fer desaparèixer aquest problema social tan rellevant. ca
dc.description.abstract [eng] Dating violence is a social problem that is very present in today's society, so it is very important to raise awareness and inform adolescents about this topic from high schools. The main objective of this study is to develop a dating violence prevention program for adolescents, helping them to learn to recognize and identify possible situations of risk, generate equal relationships and links between students, overcome stereotypes and sexist roles, learn to communicate in an assertive way, to demystify the myths of romantic love, to know what sexual human rights are and to know how to act if they are victims or witnesses of situations or acts of dating violence. To carry out this task, the most relevant concepts included in this social problem have been described, such as the most important aspects of teen dating violence, the risk factors for this violence and how counselors and educational centers can help making this relevant social problem disappear. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Violència de gènere ca
dc.subject.other Adolescents ca
dc.subject.other Prevenció ca
dc.subject.other Programa ca
dc.subject.other Centres educatius de secundària ca
dc.subject.other Orientació ca
dc.subject.other Dating violence ca
dc.subject.other Adolescents ca
dc.subject.other Prevention ca
dc.subject.other Program ca
dc.subject.other Secondary schools ca
dc.subject.other Counselling ca
dc.title La prevenció de la Violència de Gènere en els centres educatius de secundària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:10:36Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics