Usos lingüístics de l’alumnat d’origen estranger a l’Educació Primària

Show simple item record

dc.contributor Vanrell Bosch, Maria del Mar
dc.contributor.author Sans Gual, Joan
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2021-07-29T09:03:55Z
dc.date.available 2021-07-29T09:03:55Z
dc.date.issued 2021-07-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155681
dc.description.abstract [cat] L'objectiu principal d'aquest treball és observar i analitzar els usos lingüístics de l'alumnat d'origen estranger dins l'Educació Primària. He realitzat un Marc Teòric visualitzant i comentat certs articles relacionats amb la interculturalitat de les Illes Balears, normatives del Govern de les Illes Balears referents a l'alumnat d'origen estranger i el seu procés d'adaptació i comparant els Projectes Lingüístics de tres centres escolars escollits. Posteriorment, he realitzat una redacció sobre el procés metodològic a seguir per a la realització d'aquest treball, explicant les passes a seguir, les dificultats sorgides i les adaptacions que s'han anat realitzant. Un cop he explicat la metodologia, hem pogut observar una enquesta sociològica que han contestat 39 alumnes d'origen estranger de quatre centres escolars de primària, contestant preguntes sobre la seva situació, procedència i els seus usos lingüístics. Finalment s'ha fet una anàlisi i unes conclusions després de les respostes obtingudes amb una reflexió final del treball complet. ca
dc.description.abstract [eng] The main purpose of this work is to observe and analyse the linguistic uses of students of foreign origin in Primary Education. I have made a Theoric Framework visualising and commenting on certain articles relating to the interculturality of the Balearic Islands, regulations of the Government of the Balearic Islands concerning the students of foreign origin and their process of adaptation and comparing the Linguistic projects of three schools chosen. I have subsequently drafted the methodological process to be followed in order to carry out this work, explaining the steps to be taken, the difficulties that have arisen and the adaptations that have been made. Once I have explained the methodology, we have been able to observe a sociological survey which has answered 39 pupils of foreign origin from four school elementary schools, answering questions about their situation, origin and linguistic uses. Finally, an analysis and conclusions have been made following the answers obtained with a final reflection of the full work. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Usos lingüístics ca
dc.subject.other Projecte lingüístic de centre ca
dc.subject.other Interculturalitat ca
dc.subject.other Alumnat d’origen estranger ca
dc.subject.other Linguistic uses ca
dc.subject.other Center linguistic project ca
dc.subject.other Interculturality ca
dc.subject.other Students of foreign origin ca
dc.title Usos lingüístics de l’alumnat d’origen estranger a l’Educació Primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record