Les sortides didàctiques com a recurs educatiu. Una proposta per a segon de Batxillerat: l'obra arquitectònica de Gaspar Bennàssar a Palma.

Show simple item record

dc.contributor Ordinas Garau, Antoni
dc.contributor.author Saldón Andrades, Jesús Miguel
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2022-01-10T09:59:41Z
dc.date.issued 2020-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156585
dc.description.abstract [cat] El present treball vol ser una eina educativa per a apropar l’obra arquitectònica palmesana de l’arquitecte Gaspar Bennàssar, conegut popularment com “s’arquitecte”, als alumnes de segon de Batxillerat que cursin l’assignatura d’Història de l’Art. Bennàssar és reconegut com l’arquitecte més important de Balears durant el segle XX. La petjada de la seva obra a Ciutat és nombrosa i, en aquesta presentació, proposem un recorregut per les principals obres que podem gaudir actualment. Amb motiu d’aquesta activitat apropem també tot l’alumnat a un dels moviments artístics més importants a l’arxipèlag, el modernisme, i connectem les illes amb l’entorn immediat europeu al qual pertany. S’analitzen també quines destreses es volen potenciar en l’alumnat, i es va més enllà de les merament educatives, ja que tindrem present, principalment, millorar la capacitat d’adaptació a l’entorn cultural i humà que ens envolta, promovent el compromís social, la col·laboració i l’empatia entre d’altres. El treball inclou un “dossier de l’alumne” on hi haurà un breu resum de tot el recorregut, amb un qüestionari que els alumnes hauran de respondre durant la jornada. Al final del recorregut es formularan les preguntes finals que s’hauran de lliurar l’endemà al professor per poder-ne avaluar les totes respostes. A més, els alumnes també hauran de generar una tasca en grups d’experts que consistirà en l’elaboració d’un tríptic turístic sobre l’obra d’en Bennàssar. Per acabar ofereixo unes conclusions generals on exposo grosso modo quin és el fruit que s’espera d’aquesta sortida i quines finalitats últimes té. ca
dc.description.abstract [eng] The present work aims to be an educational tool to bring the architectural work of Palma's architect Gaspar Bennàssar, popularly known as "s'arquitecte", to second-year high school students taking the subject of art history. In fact, he is recognized as the most important architect in the Balearic Islands during the 20th century. The footprint of his work in the city is numerous and we propose a tour of the main works, which we can currently enjoy. On the occasion of this activity, we also bring all the students closer to one of the most important artistic movements in the archipelago, modernism, and connect the islands with the immediate European environment to which they belong. We also analyse what skills we want to promote in students, and goes beyond the merely educational, as we will focus on improving the ability to adapt to the cultural and human environment around us, promoting social commitment, collaboration and empathy towards others. The work includes a "student dossier" where there will be a brief summary of the entire route with a questionnaire to be answered during the day. At the end of the tour, some final questions will be asked which must be handed in the next day to the teacher and which will be evaluated by the teacher. In addition to a task in groups of experts that will consist of the elaboration of a tourist triptych on the work of Bennàssar. Finally, I offer some general conclusions where I set out roughly what is the expected profit of this outing and what its ultimate purposes are. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Itinerari didàctic ca
dc.subject.other materials didàctics ca
dc.subject.other patrimoni arquitectònic ca
dc.subject.other Gaspar Bennàssar ca
dc.subject.other Batxillerat ca
dc.subject.other Educational itinerary ca
dc.subject.other didactic materials ca
dc.subject.other architectural heritage ca
dc.subject.other Gaspar Bennàssar ca
dc.subject.other baccalaureate ca
dc.title Les sortides didàctiques com a recurs educatiu. Una proposta per a segon de Batxillerat: l'obra arquitectònica de Gaspar Bennàssar a Palma. ca
dc.title.alternative Las salidas didácticas como recurso educativo. Una propuesta para segundo de Bachillerato: La obra arquitectónica de Gaspar Bennàssar en Palma. ca
dc.title.alternative The didactic outputs as an educational resource. A proposal for the second year of high School: the architectural work of Gaspar Bennàssar in Palma. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T11:03:01Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics