Factors de risc i estratègies de prevenció suïcida en pacients amb el diagnòstic de trastorn depressiu major

Show simple item record

dc.contributor Bover Bover, Andreu
dc.contributor.author Rubio Pérez, Irene
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2022-06-23T07:58:48Z
dc.date.available 2022-06-23T07:58:48Z
dc.date.issued 2022-06-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/159265
dc.description.abstract [cat] El trastorn depressiu major està present en la majoria de les víctimes del suïcidi. Els pacients diagnosticats d’aquest trastorn de la salut mental conviuen amb comportaments suïcides en el seu dia a dia. Aquesta revisió bibliogràfica és duu a terme amb la finalitat d’analitzar la literatura existent per a exposar mesures de prevenció per a la suïcidalitat en pacients amb un diagnòstic psiquiàtric de trastorn depressiu major (TDM) i així comprovar si aquestes resulten efectives en les taxes del suïcidi. A més, també es parla dels factors de risc que condueixen al suïcidi a aquests pacients i, del que ha suposat la pandèmia de la Covid-19 pel que fa als casos de depressió major i d’intents suïcides. La recerca de la bibliografia es realitza amb EBSCOhost, PubMed (que inclou altres) i Cochrane com a bases de dades. Els resultats obtinguts afirmen l’eficàcia del nostre objectiu principal. Tant la divulgació i la visibilitat dels factors de risc com també el coneixement de les estratègies i activitats preventives per part de la població i dels professionals sanitaris deriven en menys intents de suïcidi. Per tant, actuen com a factors protectors que evidencien que les morts conseqüents d’intents suïcides, és a dir, els suïcidis consumats, són previsibles i es poden evitar. Així i tot, queda molt per investigar i sobretot, queda molt per aconseguir en l’àmbit de la salut mental essent necessari el compromís social i dels professionals. ca
dc.description.abstract [spa] El trastorno depresivo mayor está presente en la mayoría de las víctimas del suicidio. Los pacientes diagnosticados de este trastorno de la salud mental conviven con comportamientos suicidas en su día a día. Esta revisión bibliográfica se lleva a cabo con el fin de analizar la literatura existente para exponer medidas de prevención para la suicidalidad en pacientes con un diagnóstico psiquiátrico de trastorno depresivo mayor y así comprobar si estas resultan efectivas en las tasas del suicidio. Además, también se habla de los factores de riesgo que conducen al suicidio a estos pacientes y, de lo que ha supuesto la pandemia de la Covid-19 en cuanto a los casos de depresión mayor y de intentos suicidas. La búsqueda de la bibliografía se realiza con EBSCOhost, PubMed (que incluye otras) y Cochrane como bases de datos. Los resultados obtenidos afirman la eficacia de nuestro objetivo principal. Tanto la divulgación y la visibilidad de los factores de riesgo como también el conocimiento de las estrategias y actividades preventivas por parte de la población y de los profesionales sanitarios derivan en menos intentos de suicidio. Por lo tanto, actúan como factores protectores que evidencian que las muertes consecuentes de intentos suicidas, es decir, los suicidios consumados, son previsibles y se pueden evitar. Aun así, queda mucho para investigar y, sobre todo, queda mucho por conseguir en el ámbito de la salud mental siendo necesario el compromiso social y de los profesionales. ca
dc.description.abstract [eng] The major depressive disorder is present in most victims of suicide. Patients diagnosed with this mental health disorder live with suicidal behavior on their day-to-day lives. This bibliographic review is carried out in order to analyse existing literature to expose prevention measures for suicide in patients with a psychiatric diagnosis of major depressive disorder and thus check whether these are effective in suicide rates. In addition, there is also talk of the risk factors that lead to suicide for these patients and, of what the Covid-19 pandemic has meant in cases of further depression and suicide attempts. The bibliography is researched with EBSCOhost, PubMed (which includes others) and Cochrane as databases. The results obtained confirm the effectiveness of our main objective. Both the dissemination and visibility of risk factors and also the knowledge of preventive strategies and activities by the population and health professionals lead to fewer attempts at suicide. They therefore act as protective factors which demonstrate that the consequent deaths of suicide attempts, that is, the suicides consumed, are predictable and can be prevented. However, much remains to be researched and, above all, much remains to be achieved in the area of mental health, with social and professional commitment being necessary. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Prevenció del suïcidi ca
dc.subject.other trastorn depressiu major ca
dc.subject.other adults ca
dc.subject.other factors de risc ca
dc.subject.other Prevención del suicidio ca
dc.subject.other trastorno depresivo mayor ca
dc.subject.other adultos ca
dc.subject.other factores de riesgo ca
dc.subject.other Suicide prevention ca
dc.subject.other depressive disorder major ca
dc.subject.other adults ca
dc.subject.other risk factors ca
dc.title Factors de risc i estratègies de prevenció suïcida en pacients amb el diagnòstic de trastorn depressiu major ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics