Aplicació didàctica: La ciutat, l’ecosistema humà

Show simple item record

dc.contributor Bennàsar Roig, Antonio José
dc.contributor.author Artigues Cladera, Maria Antònia
dc.date.accessioned 2016-01-29T12:24:05Z
dc.date.available 2016-01-29T12:24:05Z
dc.date.issued 2016-01-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1752
dc.description.abstract [cat] El procés d’ensenyament està fent un canvi dràstic en aquesta època d’innovacions tecnològiques degut a que sorgeixen tècniques, eines i mètodes per realitzar docència totalment nous, pràctics i més útils que les metodologies tradicionals. Per tal de que l’educació científica no quedi desactualitzada dels avanços educatius cal crear tota una dinàmica d’ensenyament nova que estigui a l’alçada dels canvis i proporcioni una nova visió de la ciència més atractiva pels alumnes. Per això, es realitza aquest treball amb la intenció de crear i organitzar una unitat didàctica innovadora, utilitzant les tècniques, recursos i materials que sorgeixen avui en dia per poder aconseguir un mètode d’ensenyament que faci de l’aprenentatge de l’alumnat un procés significatiu, divertit i gratificant, on es treballi amb la motivació dels alumnes sobre el tema per desenvolupar la seva autonomia a l’hora d’aprendre continguts i elaborar així un camí més senzill i interessant per complir els objectius de la unitat didàctica. La unitat didàctica, anomenada “ La ciutat, l’ecosistema humà”, es programa segons l’estructura establerta per aquest model d’ensenyament-aprenentatge i té tres parts diferenciades: Treballar aspectes teòrics d’ecosistemes humans, concretament els urbans, per comprendre que són un element més dins el planeta; treballar els continguts relacionats amb matèria i energia de dits ecosistemes perquè l’alumne conegui com funciona el món al que vivim, adquirint coneixements sobre recursos, energies, sostenibilitat i altres de tipus ecològic; i, finalment fonamentar la consciència ecològica donant a l’alumne accions i actituds de consum responsable que poden oferir l’oportunitat d’adoptar un estil de vida més respectuós amb el medi que ens envolta. ca
dc.description.abstract [eng] The teaching process is making a drastic change in this era of technological innovations that arise due to techniques, tools and entirely new methods to teaching, which are more practical and useful than traditional methodologies. So that scientific education doesn't outdate from educational progress, it is necessary to create a whole new dynamic education that is at the height of the changes and provides a new vision of science more attractive to students. Therefore, this work is done with the purpose of creating and organizing an innovative unit, using the techniques, materials and resources that arise today to get a teaching method which makes the learning of the student a meaningful, fun and rewarding process, working with students’ motivation on the subject of developing their autonomy when learning content and thus generating a simple and interesting way to meet the objectives of the unit. The unit, called "The city, the human ecosystem," is programmed according the structure established by this model of teaching and learning and has three parts: theoretical work of human ecosystems, particularly the urban, so that they understand this is another element in the planet; work related to the matter and energy content of these ecosystems so that students know how the world we live in works, acquiring knowledge about resources, energy, sustainability and other ecological types; and finally base ecological awareness giving the student actions and attitudes of responsible consumption that can provide the opportunity to adopt a more respectful lifestyle with the environment around us. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 574 - Ecologia general i diversitat
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
dc.title Aplicació didàctica: La ciutat, l’ecosistema humà ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Ecologia humana ca
dc.subject.keywords Metabolisme d’ecosistemes ca
dc.subject.keywords Educació ambiental ca
dc.subject.keywords Consum responsable ca
dc.subject.keywords Conscienciació ecològica ca
dc.subject.keywords Human ecology ca
dc.subject.keywords Metabolism ecosystems ca
dc.subject.keywords Environmental education ca
dc.subject.keywords Responsible consumption ca
dc.subject.keywords Ecological awareness ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics