Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible a Espanya. Una anàlisi a partir de la variabilitat demogràfica.

Show simple item record

dc.contributor Seguí Pons, Joana Maria
dc.contributor.author Hervás Carbonell, David
dc.date.accessioned 2017-05-22T07:30:29Z
dc.date.available 2017-05-22T07:30:29Z
dc.date.issued 2017-05-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2191
dc.description.abstract La Unió Europea amb l’objectiu i la finalitat de millorar la situació del tràfic a les ciutats i els seus efectes negatius derivats, s’ha encarregat als darrers anys de presentar una proposta per a que a les ciutats o municipis de més de 100.000 habitants,es posin en pràctica els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible. Un Pla de Mobilitat Sostenible (PMUS) té en compta tots els modes de transport que existeixen i tracta de fer una planificació correcta i integradora per arribar a un desenvolupament urbà amb un major grau de sostenibilitat. Les mesures que s’han dut a terme arreu d’Europa i a Espanya són una mescla de canvis físics en el territori urbà i a l’àmbit de la planificació, que tenen la missió principal d’arribar a un millor entorn dins àrees amb volums elevats de tràfic, reduint les emissions i augmentant l’accessibilitat i la seguretat, amb el conseqüent increment del nivell de vida per als ciutadans. A alguns països europeus ja s’ha dut a terme la implementació de plans de transport. Aquest és el cas del Regne Unit amb els seus LTP (Local Transport Plan) que es fan per a cada regió; França, que té els PDU (Plan de Déplacement Urbains) o també els exemples de Holanda o Itàlia. En el cas d’Espanya no hi ha una “tradició” de elaborar plans de mobilitat, encara que a l’actualitat s’experimenta un increment de les aplicacions, és a dir, és una matèria prou recent en la qual les ciutats espanyoles han començat a treballar als darrers anys. Al present treball s’ha fet un estudi comparatiu de PMUS de diferents ciutats d’Espanya, tenint en compta la seva variabilitat demogràfica amb l’anàlisi dels objectius de cada un dels plans. Finalment, a la discussió s’han analitzat les millors mesures dutes a terme històricament en els plans analitzats. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Geografia ca
dc.title Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible a Espanya. Una anàlisi a partir de la variabilitat demogràfica. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Pla de Mobilitat Urbana Sostenible ca
dc.subject.keywords Mobilitat en bicicleta ca
dc.subject.keywords Mobilitat elèctrica ca
dc.subject.keywords Zona 30 ca
dc.subject.keywords Transport públic ca
dc.subject.keywords Accessibilitat ca
dc.subject.keywords Vehicle privat ca
dc.subject.keywords Sustainable urban mobility plan ca
dc.subject.keywords Mobility in bicycle ca
dc.subject.keywords Electric mobility ca
dc.subject.keywords Zone 30 ca
dc.subject.keywords Public transport ca
dc.subject.keywords Accessibility ca
dc.subject.keywords Private vehicle ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record