Avaluació dels esculls artificials i de les reserves marines com a eines de gestió dels recursos íctics litorals a les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Garcia Rubies, Antoni
dc.contributor Departament de Biologia
dc.creator Coll Montserrat, Josep
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:37:02Z
dc.date.available 2017-07-10T09:37:02Z
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/Coll_Mon.dir/Coll_Montserrat_Josep.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2576
dc.description [cat] Aquesta tesi doctoral ha demostrat que els esculls artificials (ARs) de les Balears presentaren una colonització del 74% de les espècies en els primers 17 mesos de fondeig, i que el substrat original del lloc determinà la velocitat de colonització. El principal efecte dels ARs ha estat el de concentrar peixos de mida mitjana i grossa, si bé s’ha demostrat que aquest efecte no ha incrementat el risc de sobreexplotació en l’àrea d’influència. Les reserves marines de Balears han servit per recuperar les poblacions de peixos d’interès pesquer, tant a zones de màxima protecció com a zones parcialment protegides. La determinació de la capacitat de càrrega a les zones de màxima protecció i la determinació dels factors ambientals que la determinen ha permès avaluar l’estat de conservació del litoral pel que respecta els peixos amb interès pesquer.
dc.description [spa] Esta tesis doctoral ha demostrado que los arrecifes artificiales (ARs) de Baleares presentaron una colonización del 74% de las especies en los primeros 17 meses de fondeo, si bien el substrato original del lugar determinó la velocidad de colonización. El principal efecto de los ARs ha sido el de concentrar peces de tamaño medio y grande, si bien se ha demostrado que este efecto no ha incrementado el riesgo de sobreexplotación en el área de influencia. Las reservas marinas de Baleares han servido para recuperar las poblaciones de especies de interés pesquero, tanto en las zonas de máxima protección como en zonas parcialmente protegidas. La determinación de la capacidad de carga en las zonas de máxima protección y el análisis de los factores ambientales que la determinan ha permitido evaluar el estado de conservación del litoral balear por lo que respecta a las especies de peces con interés pesquero
dc.format application/pdf
dc.language cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Ecology
dc.subject Esculls artificials, peixos litorals, pesca artesanal, pesca recreativa, colonització, agregació, sobreexplotació, reserves marines, recuperació, biomassa, capacitat de càrrega, factors ambientals, estat de conservació
dc.subject Arrecifes artificiales, peces litorales, pesca artesanal, pesca recreativa, colonización, agregación, sobreexplotación, reservas marinas, recuperación, biomasa, capacidad de carga, factores ambientales, estado de conservación
dc.subject Artificial reefs, littoral fish, artisanal fishing, recreational fishing, colonization, aggregation, overfishing, marine reserves, recovery, biomass, carrying capacity, environmental factors, conservation status
dc.title Avaluació dels esculls artificials i de les reserves marines com a eines de gestió dels recursos íctics litorals a les Illes Balears
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record