Disseny d'un programa de capacitació en competències bàsiques TIC per alumnes de secundària

Show simple item record

dc.contributor Salinas Ibáñez, Jesús
dc.contributor Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
dc.creator Pons Comella, Beatriu
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:37:04Z
dc.date.available 2017-07-10T09:37:04Z
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/Pons_Com.dir/Pons_Comella_Beatriu.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2594
dc.description [cat] S’ha observat que el nivell de competències TIC en els alumnes de secundària de les Balears no és gaire elevat i que l'alumnat no surt de l'etapa d'educació obligatòria amb les competències bàsiques TIC assolides. I és comprensible, tenint en compte que als centres de secundària, tot i que s'empren els mitjans TIC i s'estudien com a finalitat en sí, encara no s'han introduït de forma generalitzada en totes les àrees com un mitjà per assolir els objectius educatius propis del nostre sistema. Per això es proposa una metodologia didàctica, basada en el treball per projectes, que permeti introduir les TIC de forma natural dins els processos d'aprenentatge dels alumnes de secundària de les Illes Balears i que sigui prou flexible per a què els professors puguin adaptar-la a qualsevol àrea i a les competències TIC que presenten els protagonistes del procés, alumnes i professors.
dc.description [spa] Se ha observado que el nivel de competencias TIC en los alumnos de secundaria de las Baleares no es muy elevado y que el alumnado no sale de la etapa de educación obligatoria sin todas las competencias básicas TIC. Y es comprensible, teniendo en cuenta que en los centros de secundaria, aunque se usan los medios TIC y se estudian como una finalidad en sí, todavía no se han introducido de forma generalizada en todas las áreas como un medio para conseguir los objetivos educativos propios de nuestro sistema. Por ello se propone una metodología didáctica, basada en el trabajo por proyectos, que permita introducir las TIC de forma natural en los procesos de aprendizaje de los alumnos de secundaria de las Islas Baleares y que sea suficientemente flexible para que los profesores puedan adaptarla a cualquier área y a las competencias TIC que presentan los protagonistas del proceso, alumnos y profesores
dc.description [eng] It has been observed that the level of ICT skills in high school students in the Balearics is not very high and that students leave the stage of compulsory education without all the basic ICT skills. This is understandable, considering that in secondary schools, even though ICT media is used and studied as an end in itself; ICT have not yet been introduced across the board in all areas as means to achieve their own educational goals of our system. We therefore propose a didactic methodology based on project work, which, in the process, would allow to naturally learn ICT in secondary school pupils of the Balearic Islands and that it is flexible enough so teachers can adapt it to any ICT skills or area introduced by the main characters of the process, students and teachers
dc.format application/pdf
dc.language cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Teaching and School Organization
dc.subject Competències, tecnologies de la informació i comunicació, treball per projectes, skills, information and communications technology, project work, competencias, TIC, trabajo por proyectos
dc.title Disseny d'un programa de capacitació en competències bàsiques TIC per alumnes de secundària
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics