Doctorat en Història i Història de l'Art (extingit)