La millora de la relació família - escola amb la introducció de les noves tecnologies. Una proposta posada en pràctica al CEI Teringa

Show simple item record

dc.contributor Fernández Bennassar, María del Carmen
dc.contributor.author Pérez Abril, Miriam
dc.date.accessioned 2017-10-30T12:28:48Z
dc.date.available 2017-10-30T12:28:48Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2884
dc.description.abstract [cat]Una de les característiques més importants per a una bona educació i desenvolupament de l’infant dins l’escoleta és la relació família – escola. Està demostrat que si la família està contenta amb l’equip educatiu, alhora transmetrà al seu infant seguretat i confiança cap a la mestra o mestre que comparteix el temps amb ell/a, i resta de l’equip docent. Gràcies al servei de missatgeria instantània de mòbil, el programa Whatsapp, el nostre centre ha intentat que aquesta relació sigui més estreta entre família i escola i alhora crear aquest vincle de seguretat i confiança necessari per al ple desenvolupament social, cognitiu, motor i intel·lectual de qualsevol infant. El document consta de dues parts: un marc teòric, on parlaré de la importància de la creació del vincle afectiu, dels contextos de desenvolupament dels infants i de la relació escola – família; i una part pràctica, on mitjançant l’anàlisi de l’enquesta passada a les diferents famílies i a les mestres que fan feina a l’escoleta, comentaré les experiències i les opinions d’aquestes sobre la incorporació del sistema de missatgeria instantània en el dia a dia durant el present curs escolar, i al mateix temps, i de la mateixa forma, les valoracions per part de l’equip docent. Per finalitzar, exposo una sèrie de conclusions finals. ca
dc.description.abstract [eng]One of the most important aspects in order to get a good education and development of a child at kindergarten is the relationship between the family and the school. It is a fact that if the family is happy with the school’s team, they will pass on to the child security and confidence towards the teachers who spend time with them. Thanks to instant messaging services such as Whatsapp, our school has brought this relationship between family and school closer, and so, create this family/school bond needed for full social, cognitive, motor and intellectual development of a child. The document consists of two parts: a theoretical setting, where I will speak about how important it is to create this emotional bond, the context of child development and the relationship between family and school; and a practical setting, where through analysis of the survey completed by the families and teachers working at the school, I will comment 4 on their experiences and opinions about implementing the instant messaging service to our daily routine during this school year, and at the same time, and in the same way, assessment by a part of the faculty. Towards the end I will explain a number of conclusions ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title La millora de la relació família - escola amb la introducció de les noves tecnologies. Una proposta posada en pràctica al CEI Teringa ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords vincle ca
dc.subject.keywords relació ca
dc.subject.keywords família ca
dc.subject.keywords escoleta ca
dc.subject.keywords TIC ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics