Planificació Territorial Turística

Show simple item record

dc.contributor Blázquez Salom, Macià
dc.contributor.author Font Barceló, Antonio
dc.date.accessioned 2017-11-14T10:37:01Z
dc.date.available 2017-11-14T10:37:01Z
dc.date.issued 2017-11-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3239
dc.description.abstract [cat] Aquest treball de fi de grau intenta ser una representació del que ha succeït a l'Estat Espanyol a partir de l'any 1998 fins a l'actualitat fent referència al tema de la planificació territorial de l'espai a l'hora de construir, ja siguin edificacions de caire urbanístic o bé turístic. Per dur-se a terme la investigació s'han utilitzat tant bibliografia especialitzada en turisme i geografia, vàries hemeroteques, bases de dades i tant arxius de planejament com de legislació. El que intent fer en aquest treball és una mena d'engranatge que emuli el que ha passat a nivell estatal o insular amb una situació concreta de les Illes Balears, puntualitzant Mallorca, especialment al Terme Municipal de Manacor i encara afinant més, a la zona turística de Cala Romàntica o S'Estany d'en Mas. Comentant-ho d'una altra manera seria explicar com cada acció que ocorr a nivell estatal o insular de caire polític marca un abans i un després en aquest espai concret. L'estructura dels booms turístics que s'anomenen al llarg del treball és la descrita per Onofre Rullan (Rullan 1998), ja que va ser el primer a parlar dels “booms”. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this final degree project is try to be a representation of what has happened in the Spanish State staring to 1998 until nowadays making reference to the topic of territorial planning at the space when building, wether urbanistic or touristic edifications. In order to do the investigation has been used so specialized bibliography in tourism and geography, different newspapers, databases and planning archives and legislation archives. What I try to do in this project it is a kind of gear that simulates what has happened at nationally or insular level with a concret situation of the Balearic Islands, focusing Mallorca, especially Municipality of Manacor and even clarifying, at the area of Cala Romantica or S'Estany d'en Mas. Commenting it in another way, would be explain how every action, of politic kind that happens at statal level or insular, emphasize a before and an after in this concrete space. The structure of the touristic booms called through the project is described by Onofre Rullan (Rullan 1998), he was the firt who spokeabout the “booms”. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Turisme i hoteleria ca
dc.title Planificació Territorial Turística ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords terrápolis ca
dc.subject.keywords bimbolla immobiliaria ca
dc.subject.keywords especulació ca
dc.subject.keywords construccions ca
dc.subject.keywords planificación territorial ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record