Proposta metodològica pel CEIP Miquel Costa i Llobera

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Ramon, Maria Rosa
dc.contributor.author Tornila Canals, Maria del Mar
dc.date.accessioned 2017-11-17T09:37:25Z
dc.date.available 2017-11-17T09:37:25Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3455
dc.description.abstract [cat] El present treball de Fi de Grau té per finalitat elaborar una proposta metodològica per al CEIP Miquel Costa i Llobera. Primerament, es presenten els objectius que es volen treballar i després, es fa una recerca de fonaments teòrics en els quals es presenten els termes de bones pràctiques, escola innovadora i el treball per projectes com a metodologia educativa. Seguidament, es du a terme un treball de camp en el qual es passa un qüestionari als docents del centre ja que volen canviar la metodologia d’ensenyament i, així, poder fer feina per projectes. Finalment, a partir de les conclusions i resultats extrets, s’ha elaborat un supòsit metodològic per iniciar el treball per projectes, tenint en compte les característiques i situacions tant del professorat com del CEIP Miquel Costa i Llobera ca
dc.description.abstract [eng] This University graduate project aims to develop a methodological proposal for the CEIP Miquel Costa i Llobera. Firstly, the objectives to be worked with are introduced. Then the terms of best practices, innovative school and the work in projects as educational methodology are presented through a theoretical basis research. Next, a fieldwork is carried out, in which the teachers are questioned in order to change the educational methodology having the work in projects as the main aim. Finally, based on the results and conclusions drawn, a methodological proposal is accomplished to start the work in projects, taking into account the characteristics and situations of both teachers and centre. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Proposta metodològica pel CEIP Miquel Costa i Llobera ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords innovació educativa ca
dc.subject.keywords escola innovadora ca
dc.subject.keywords bones pràctiques ca
dc.subject.keywords canvis educatius ca
dc.subject.keywords millora escolar ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics