Matemàtiques amb material reciclat a Tanzània

Show simple item record

dc.contributor Ruiz Aguilera, Daniel
dc.contributor.author Valls Cifre, Margalida
dc.date.accessioned 2017-11-17T10:14:56Z
dc.date.available 2017-11-17T10:14:56Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3464
dc.description.abstract [cat] El present Treball de Fi de Grau té com a propòsit presentar i valorar l’experiència de introduir material manipulatiu de caràcter reciclat a través d’activitats desenvolupades per educar en l’àmbit matemàtic als alumnes d’un centre amb recursos econòmics limitats de Tanzània. Per complir amb els objectius marcats es va iniciar una recerca d’informació i anàlisi de la situació social i educativa del país, Tanzània, i concretament de la ciutat , Arusha, on està situat el centre al qual es realitza la intervenció, Upendo School. Per la presentació de l’experiència es van completar diferents rúbriques per anotar les diverses observacions del funcionament de les activitats plantejades i del nivell d’acceptació del material. Els resultats van mostrar com a través de les activitats desenvolupades a partir de material manipulatiu els infants van mostrar una millora evident en la comprensió dels continguts matemàtics que es varen presentar, però per part dels docent del centre no es va consolidar la introducció d’aquesta metodologia educativa degut a les actituds participatives dels alumnes, que per els docents eren considerades com a faltes de disciplina. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this End-of-Degree project is to present and value the experience of introducing manipulative material made of recycled items through activities developed to teach the mathematics field to the students of a low-income school in Tanzania. To accomplish the aims a research of information and an analysis of the social and educational situation of the country, Tanzania, and particulary of Arusha, the city where the Upendo School is located, has been conducted. For the presentation of the experience different rubrics where completed to write down the observations about the development of the activities and the acceptance level of the materials. The results showed that through the activities involving manipulative material children showed an evident improvement in the comprehension of the mathematical contents which where presented. On the school teacher side, the introduction of the methodology was not completed because of the attitude of the children when participating, which was considered as a lack of discipline ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Matemàtiques amb material reciclat a Tanzània ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords material manipulatiu ca
dc.subject.keywords material reciclat ca
dc.subject.keywords cooperació internacional ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record