Comparació de la consciència fonològica en nens i nenes de 5 anys del CEIP Binissalem

Show simple item record

dc.contributor Rigo Carratalá, Eduardo
dc.contributor.author Garcia Pujadas, Joana Maria
dc.date.accessioned 2017-11-20T08:05:30Z
dc.date.available 2017-11-20T08:05:30Z
dc.date.issued 2017-11-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3524
dc.description.abstract [cat] La present investigació te com a principal objectiu comparar la consciència fonològica entre nens i nenes de 5 anys, que es troben en el darrer curs d’Educació Infantil i que no presenten cap tipus de discapacitat ni trastorn. Aquesta investigació es deu a la importància que te el desenvolupament d’aquest tipus de consciència per al posterior aprenentatge de la lectura. Per tal de dur a terme aquest estudi, s’ha pres com a mostra un total de 50 alumnes de 5 anys del CEIP Binissalem, dels quals 24 són nens i 26 són nenes (ja que es treballa amb la variable sexe) i en els quals se’ls ha avaluat el nivell de consciència fonològica mitjançant una sèrie d’activitats de nivell sil·làbic i fonèmic dissenyades per mi mateixa. Els resultats d’aquestes activitats s’han analitzat i comparat estadísticament amb la variable sexe i s’ha obtingut la inexistència de diferències significatives en tots els nivells. Finalment, a partir dels resultats també he pogut reflexionar sobre la preparació d’aquests infants per al posterior aprenentatge lector, que es troba en un nivell mitjà-baix, però mostrant una predisposició per aquest aprenentatge. Davant aquesta situació, es recomana fer un entrenament diari de consciència fonològica d’uns 15-20min que ajudarà als infants a desenvolupar significativament l’aprenentatge lector ca
dc.description.abstract [eng] This research has as main objective to compare the phonological awareness among boys and girls of 5 years who are in kindergarten last year and not have any kind of disability or disorder. This investigation is due to the importance to have of developing of phonological awareness in learning to read. For this study, taken as sample a total of 50 students of the CEIP Binissalem of 5 years, of which 24 are boys and 26 are girls (because we are working with the sex variable) and in which they evaluated the level of phonological awareness through a series of activities of level syllabic and phonemic that are designed by me. The activities results have been analyzed and compared statistically with sex variable and has obtained the absence of significant differences in all levels. Finally, by the results I have been able to reflect about preparation of these children for learning to read, that is a medium-low level, but presenting a predisposition for this learning. Given this situation, it is recommended that training phonological awareness every day for 15-20 minutes to help these children to significantly develop reader learning. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Comparació de la consciència fonològica en nens i nenes de 5 anys del CEIP Binissalem ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Consciència fonològica ca
dc.subject.keywords variable sexe ca
dc.subject.keywords aprenentatge de la lectura ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record