Enfocament CLIL al context d’escola pública de les Illes Balears: des de les bases teòriques a l’aplicació pràctica

Show simple item record

dc.contributor Monserrat Ferrer, Antoni
dc.contributor.author Quevedo Méndez, Lluïsa
dc.date.accessioned 2017-11-20T09:36:53Z
dc.date.available 2017-11-20T09:36:53Z
dc.date.issued 2017-11-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3557
dc.description.abstract [cat] Aquest treball ofereix una possible resposta a nivell metodològic cap a un procés d’ensenyament-aprenentatge que fomenti la competència en llengua estrangera: l’enfocament o metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning), també coneguda com AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres). Primerament, se n’expliquen les seves bases pedagògiques d’acord amb els estudis sobre adquisició de llengües estrangeres. Seguidament, s’exposen els seus quatre pilars bàsics, tant per a donar a conèixer els seus fonaments com per facilitar-ne una aplicació pràctica. Així doncs, finalment se’n mostra un model d’implementació adequat al context educatiu-lingüístic actual de les Illes Balears, on es tenen en compte la planificació i estratègies didàctiques favorables al seu desenvolupament des de nivells més generals, com és el centre, fins a la seva implementació més concreta a l’aula ca
dc.description.abstract [spa] Este trabajo ofrece una posible respuesta a nivel metodológico hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje que fomente la competencia en lengua extranjera: el enfoque o metodología CLIL (Content Language Integrated Learning), también conocida como AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras). En primer lugar, se explican sus bases pedagógicas en relación con los estudios sobre adquisición de lenguas extranjeras. Seguidamente, se exponen sus cuatro pilares básicos, tanto para dar a conocer sus fundamentos como para facilitar su aplicación práctica. Así pues, finalmente se muestra un modelo de implementación adecuado al contexto educativo-lingüístico actual de las Islas Baleares, en el que se tienen en cuenta la planificación y estrategias didácticas favorables a su desarrollo apropiado desde los niveles más generales, como es el centro, hasta su implementación más concreta en el aula ca
dc.description.abstract [eng] This work provides a possible methodological respond towards a process of teaching and learning that encourages the competence in a foreign language: the CLIL methodology (Content Language Integrated Learning). First of all, its pedagogical bases regarding studies about foreign language acquisition will be explained. Moreover, its four main pillars will be exposed both in order to present the CLIL foundations as to facilitate its practical implementation. Finally, the aim is to show an appropriate implementation model according to the current educational and linguistic context in the Balearic Islands, in which planning and favorable teaching strategies to its development are considered from a general level —such as the school— to a more specific implementation in the classroom. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Enfocament CLIL al context d’escola pública de les Illes Balears: des de les bases teòriques a l’aplicació pràctica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords metodologia CLIL o AICLE ca
dc.subject.keywords didàctica de llengües estrangeres ca
dc.subject.keywords quatre pilars bàsics ca
dc.subject.keywords bona pràctica ca
dc.subject.keywords model CLIL a les Illes Balears ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics