Com podem treballar la consciència fonològica amb els infants?

Show simple item record

dc.contributor Aguilar Mediavilla, Eva María
dc.contributor.author Barceló Feliu, Catalina
dc.date.accessioned 2017-11-20T09:47:55Z
dc.date.available 2017-11-20T09:47:55Z
dc.date.issued 2017-11-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3562
dc.description.abstract [cat] Aquest article vol demostrar la importància de treballar la consciència fonològica a partir de l’elaboració d’un material en llengua catalana per conèixer el nivell que tenen els alumnes en aquest camp, constatar les dificultats que es poden trobar i les millores que s’haurien de seguir per poder iniciar el procés de lectoescriptura en començar l’Educació Primària. El material, que consta de tres blocs (rima, síl·laba i fonema), ha estat aplicat a una mostra de 21 infants del CEIP Migjorn (14 d’Educació Infantil i 7 d’Educació Primària). Els resultats són diferents a cada bloc, per tant, ha estat necessari fer un anàlisi de cada punt i també global. Per concloure, destacar la importància d’aquest material per poder adquirir uns bons pilars per a la futura comprensió lectora i expressió oral. S’ha pogut comprovar, però, que la intervenció a un alumne de NESE ha necessitat un acompanyament específic, donades les grans dificultats per seguir les instruccions. ca
dc.description.abstract [eng] This article wants to show the importance to work the phonological awareness by creating a material in Catalan to know the phonological awareness level, find the difficulties and the improvements would have to follow in order to start the literacy process in Elementary Education. The material, which consists of three parts (rhyme, syllable and phoneme), it has been applied to 21 students of the Migjorn school (14 from Childhood Education and 7 from Elementary Education). The results are different in each part, therefore, been necessary to make an analysis of each point and globally. In conclusion, stressed the importance of this material in order to acquire good pillars for future reading comprehension and oral expression. It has been shown, however, that the intervention of a NESE student need a specific accompaniment, given the great difficulties to follow the instructions. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Com podem treballar la consciència fonològica amb els infants? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords consciència fonològica ca
dc.subject.keywords rima ca
dc.subject.keywords síl·laba ca
dc.subject.keywords fonema ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record