Estudi sobre l’evolució del CEIP Llorenç Riber (1977-2016)

Show simple item record

dc.contributor Motilla Salas, Xavier
dc.contributor.author Pérez Morell, Víctor
dc.date.accessioned 2017-11-20T12:57:40Z
dc.date.available 2017-11-20T12:57:40Z
dc.date.issued 2017-11-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3579
dc.description.abstract [eng] The following paper aims to study, from a historical perpective, the evolution of the state-run school CEIP Llorenç Riber, settled in Campanet, from its inception up to nowadays. In order to prove the evolution of the state-run school of Campanet, a series of comparisons will be made out of some primary sources, such as oral testimonies and documents of the school itself, and secondary sources as the bibliography. This comparisons cover a wide span of years, from 1977 (year in which the school was opened) to 2016, in which some other issues will be discussed, including the methodology of the educational process, immigration, socialization, contact with new technologies, parental involvement, teaching through English, regular school hours, classroom diversity, the law, school meals, classroom conflicts, the relationship between early and primary education and how thy work, teaching English as a third language, extracurricular activities, text books, hygiene and diseases, school staff and new school projects. Once the material is analyzed, the changes produced around the school environment from its beginning up to today will be discussed, reaching to a series of conclusions which will prove the state-run school of Campanet is in a steady development. ca
dc.description.abstract [cat] El següent treball té com a objectiu realitzar un estudi sobre l'evolució, des d'una perspectiva histórica, del CEIP Llorenc Riber de Campanet desde la seva creació com escola pública fins a l'actualitat. A partir d'unes fonts primáries com són els testimonis orals i els documents del centre i unes fonts secundáries com és la bibliografía es faran una serie de comparacions de l'escola pública de Campanet, incloent el període de l'any 1977 (any de la seva opertura) fins al 2016 i desenvolupant assumptes com la metodologia en el procés educatiu, la immigració, la socialització, el contacte amb les noves tecnologies, l'implicació dels pares, l'ensenyament de l'angles, els horaris escolars, la diversitat dins les aules, la legislació, el menjador escolar, els conflictes dins el centre, el funcionament i la relació entre educació infantil i educació primaria, l'ensenyament d'una tercera llengua com l'angles, les activitats extraescolars, els llibres de text, la higiene i les enfermetats, el personal educatiu i els nous projectes escolars. Una vegada analitzat el material corresponent, apreciarem els canvis que s'han produit en l'entorn escolar des del seu comencament fins a l'actualitat, arribant a una serie de conclusions que ens demostraran que l'escola de Campanet es troba en constant evolució. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Estudi sobre l’evolució del CEIP Llorenç Riber (1977-2016) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords història ca
dc.subject.keywords educació ca
dc.subject.keywords escola primària ca
dc.subject.keywords Campanet ca
dc.subject.keywords Mallorca ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics